Návštěva dětí z MŠ Kraiczova

V denním stacionáři Dobromyslu tráví svůj den senioři, kteří potřebují pomoc druhého člověka. Každá návštěva dětí je pro ně velikou vzpruhou. Po tvoření přáníček děti vystoupily s pásmem Vánočních písniček a říkanek , které si děti pod vedením svých učitelek připravily. V příběhu se zvířátka se přela o to, kdo z nich bude hlídat právě narozeného Ježíška. Humorné texty a především bezprostřednost dětí vykouzlily na tvářích všech úsměvy, mnozí zavzpomínali na své dětství nebo na období, kdy byly vlastní děti malé. Děkujeme dětem i paním učitelkám za krásnou návštěvu!

Návštěva dětí z MŠ Kraiczova
Návštěva dětí z MŠ Kraiczova

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb