Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace

5. března 2018

Předmětem zakázky je dodání 4 nových automobilů. Podrobné informace naleznete v přiložených souborech.

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Pomáhá nám 0 dobrovolníků
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb