DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

1. Poslání

Posláním denního stacionáře Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je umožnit seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, trávit den v kontaktu s jinými lidmi v podnětném prostředí přizpůsobeném jejich potřebám.

2. Cílová skupina služby

Denní stacionář je určen seniorům nad 65 let věku žijícím především ve Valašském Meziříčí a jeho okolních obcích, kteří na základě svého věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka.

3. Územní působnost služby

Celková územní působnost denního stacionáře je Zlínský kraj. Obvykle je služba je poskytována pro obyvatele města Valašské Meziříčí a jeho okolí.

4. Cíle služby

a. Klient má zajištěnu péči o sebe a podle svých schopností se na péči o sebe podílí

(osobní hygiena, použití toalety, pohyb a orientace v prostoru, strava, atd.).

b. Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové a fyzické schopnosti a dovednosti.

c. Klient navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s dalšími lidmi.

d. Klient tráví svůj volný čas aktivně. Prostřednictvím nabídky programů jako např. kondiční cvičení, trénování paměti, vzpomínání, hudební aktivity, setkání s duchovním, aj.

e. Klient má podporu při uplatňování svých oprávněných zájmů ve vztahu k rodině, k úřadům, a dalším.

5. Principy

a. Rovnocenný přístup - respektujeme hodnotu a důstojnost každého klienta. Považujeme ho za našeho rovnocenného partnera.

b. Individuální přístup - každého klienta vnímáme jako osobnost se svým vlastním životním příběhem (zkušenostmi, znalostmi, schopnostmi, emocemi a potřebami).

c. Posilování vlastní vůle - podporujeme klienta v možnosti rozhodovat o sobě samém a uplatňovat svá práva. Zároveň také motivujeme klienty k aktivnímu prožívání svého života.

Ceník denního stacionáře

Provozní doba: 

Provozní doba denního stacionáře:

Po - Pá  -   7.00  - 17.00 

V této době probíhá poskytování služeb denního stacionáře.

 

Provozní doba pro veřejnost:

Po         -   7.00 - 17.00

Út - Pá  -   7.00 - 15.30

V tuto dobu je k dispozici osobně v kanceláři nebo na telefonu v terénu pracovník kompetentní k poskytování informací o službě, k jejímu sjednávání a k poskytování sociálního poradenství.

Kontaktní osoba:

Vedoucí denního stacionáře, sociální pracovnice:

Bc. Petra Prná

Tel.: 737 391 341                

Email: stacionar@diakonievm.cz

Zastupující:

Mgr. Veronika Janošková 

Tel.: 730 190 733

Pracovní tým: 

1 vedoucí služby - sociální pracovnice; 1 sociální pracovnice, 2 pracovnice v sociálních službách


                       

Rozvoj služby denní stacionář je realizován v rámci projektu "Udržitelný rozvoj denního stacionáře-lépe a více pro klienty".  Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

http://www.nadacepartnerstvi.cz/ www.swiss-contribution.cz

Supported by a grant from Switzerland throught the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

Tuto službu také podporuje město Valašské Meziříčí. 

 

Podporují nás: 

Logo OPZ barevné           

   OSA_partner_black

         Kázetko 2 logo

              CS Cabot, spol. s r. o.

       

                 

     

                 

 SPEDOS -logo              pavel H.         

                     

 

            

 Váhala logo 2012 pozitivKrasspol

 

        

 

                   

 

                

 

                                                              

                                   

 

 

                         

 

 

 

 

 

NAZEV WEBU