Informace pro pacienty a uživatele služeb o povinném testování

13. listopadu 2020

Na základě mimořádných opatření MZČR z 2.11.2020 č. 47828/2020-3 je od 4.11.2020 nařízeno povinné testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Přinášíme potřebné informace o testování v naší organizaci.

nformace pro pacienty a uživatele služeb o povinném testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
13. listopadu 2020 - Informace pro pacienty a uživatele služeb o povinném testování
  • Testovací sady nám byly doručeny dne 12.11.2020, testování bylo zahájeno 13.11.2020.
  • V naší organizaci se testování týká pacientů a uživatelů sociálních služeb v lůžkovém hospici CITADELA, pobytových odlehčovacích služeb a domova se zvláštním režimem (vyjma osob v terminálním stavu). Na ostatní pacienty a uživatele služeb se toto nařízení nevztahuje. Tito pacienti a uživatelé služeb budou testování pouze v případě, vyskytnou – li se u nich příznaky nemoci, a to na základě doporučení jejich praktického lékaře.
  • Testování zajišťuje zdravotnický personál naší organizace.
  • Testování se bude opakovat vždy po 5 dnech.
  • V případě zjištění pozitivního výsledku testu u pacientů a uživatelů služeb, budou tyto osoby považovány za osoby s probíhajícím onemocněním COVID-19. Následně budou tyto osoby přeloženy na speciálně vyčleněné pokoje.
  • Výsledky testu budou předány KHS, ÚZIS a ošetřujícímu lékaři.
  • Další postup bude určen na základě doporučení ošetřujícího lékaře a KHS.
  • Pro potřeby KHS jsme povinni zjišťovat rizikové kontakty.

Děkujeme za součinnost při zajištění tohoto nařízení. Potřebujeme víc než kdy jindy vaše pochopení a spolupráci, abychom celou situaci zvládli.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19