Adventní benefiční koncert 2018

19. listopadu 2018

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí, Základní umělecká škola Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí a Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

 

Vás srdečně zvou na

adventní benefiční koncert

7. 12. 2018 v 17:00 hodin

v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí

Vystoupí:

  • Smyčcový orcherstr pod vedením Heleny Hrachové.
  • Žáci Literárně dramatického oboru pod vedením MgA. Bohumily Plesníkové.

Adventní benefiční koncert  2018

Adventní benefiční koncert
19. listopadu 2018 - Adventní benefiční koncert 2018

Výtěžek benefice bude zvojnásoben Nadací Divoké husy. Děkujeme, že nám tímto pomáháte!

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb