Adventní benefiční koncert ZUŠ Alfréda Radoka pro Diakonii vynesl 20 334 Kč

15. prosince 2022

V pátek 9. 12. 2022 se uskutečnil v Evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí benefičních koncert, žáků a učitelů Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Výtežek koncertu ve prospěch naší organizace činil 20 234,- Kč.

Adventní benefiční koncert ZUŠ Alfréda Radoka pro Diakonii vynesl 20 334 Kč
15. prosince 2022 - Adventní benefiční koncert ZUŠ Alfréda Radoka pro Diakonii vynesl 20 334 Kč

Vyslechli jsme si skladby v podání Smyčcového orchestru pod vedením Heleny Hrachové a pěveckého sboru MIBIDIZO pod vedením Evy Ježíkové.

Výtěžek podpořil služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním, které těmto lidem pomáhají k jejich osamostatnění.

Děkujeme všem žákům, studentům, paním učitelkám a všem, kteří se koncertu zúčastnili a podpořili tak tímto naši organizaci.