Adventní benefiční koncert

12. prosince 2019

Žáci Základní umělecké školy Alfréda Radoka uspořádali dne 11. prosince Adventní benefiční koncert na podporu Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí, jehož výtěžek činil krásných 22.656 korun. Výtěžek koncertu bude využitý na podporu činnosti střediska Diakonie.

Adventní benefiční koncert
12. prosince 2019 - Adventní benefiční koncert

Komorní hudba Smyčcového orchestru a písně dětského pěveckého sboru MIBIDIZO rozezněly prostor evangelického kostela ve Valašském Meziříčí, které si připravili žáci Základní umělecké školy Alfréda Radoka pod vedením Heleny Hrachové a Evy Ježíkové. Hudební vystoupení doprovodila na klavír Libuše Jelínková.

Benefiční koncert se konal za podpory evangelického sboru ve Valašském Meziříčí, Květinářství Aleny Horákové, spolku OSA a dobrovolníků.

Děkujeme všem návštěvníkům koncertu a organizátorům za podporu naši činnosti.