Den Diakonie 2019 vyšel nádherně

29. května 2019

Den Diakonie 2019 pořádaný oběma valašskomeziříčskými středisky Diakonie proběhl v příjemném společenství.  Zároveň jsme tímto slavnostním dnem oslavili ve Valašském Meziříčí 30 let Diakonie.

Den Diakonie 2019 vyšel nádherně
29. května 2019 - Den Diakonie 2019 vyšel nádherně

Dopoledne proběhly v zahradě hospice slavnostní bohoslužby s pověřováním nových zaměstnanců a dobrovolníků, zároveň byli ke své službě pověřeni také členové nové dozorčí rady Diakonie ČCE - střediska ve Valašském Meziříčí. V rámci bohoslužby pozdravila přítomné náměstkyně Diakonie ČCE paní Hana Sklenářová.

Po slavnostních bohoslužbách následovala v zahradě hospice slavnost s programem her, úkolů a tvoření, pro děti, který pomáhali zajistit dobrovolníci z Royal Rangers Valašsko, Papírnictví U Dvou Pastelek a canisterapeutka Blanka Hašová se psem Aničkou. Dárkové balíčky pro děti daroval hypermarket TESCO Valašské Meziříčí. Dospělí poseděli v příjemném prostředí hospicového parku, poslechli si i zazpívali s Cimbálovou muzikou Valašsko a prohlédli si výstavu vyšívaných obrazů klienta Chráněného bydlení pana Josefa Snozy. O občerstvení se postaralo Café TUCAN. Koláče darovala Pekárna Anežka a ochutnávku pralinek zajistil sociální podnik Pralinky s příběhem.

Zájemci si po bohoslužbách odskočili do evangelického kostela, kde proběhlo závěrečné matiné Festivalu cimbálu, jehož výtěžek 5 400 Kč putoval do Diakonie, za což patří organizátorům velké díky. Přítomným zahrála a zazpívala brněnská swingovo-gypsy-jazzová kapela Django Jet.

Den Diakonie si všichni přítomní z řad zaměstnanců, dobrovolníků, klientů, jejich blízkých a našich příznivců díky příjemnému počasí náležitě užili. Viz fotoreport. 

Všem, kteří se na zdárném průběhu Dne Diakonie podíleli, patří velký dík.