Den Diakonie 2019

9. května 2019

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE - hospic CITADELA ve spolupráci s Východomoravským seniorátem a Farním sborem ČCE ve Valašském Meziříčí Vás srdečně zvou na DEN DIAKONIE, který se uskuteční v neděle 26. května 2019 v zahradě hospice CITADELA. Přijďte s námi oslavit 30 let Diakonie.  

DEN DIAKONIE 2019
9. května 2019 - Den Diakonie 2019

PROGRAM - Zahrada hospice CITADELA

  9:30 - 10.30             Bohoslužby se slavnostním pověřováním nových zaměstnanců  

10:30 - 16.00             Zahradní slavnost s posezením u cimbálu a programem pro děti

Občerstvení zajištěno.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM - Evangelický kostel ve Valašském Meziříčí

11:00 - 12:00              Matiné s Django Jet  - benefiční koncert na podporu činnosti Diakonie

Těšíme se na setkání.

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb