Den Diakonie 2022

20. května 2022

Diakonie Valašské Meziříčí ve spolupráci s Východomoravským seniorátem a Farními sbory ČCE ve Valašském Meziříčí, Velké Lhotě a Stříteži nad Bečvou zvou své příznivce a podporovatele na Den Diakonie, který se uskuteční dne 19. června 2022.

Den Diakonie 2022
20. května 2022 - Den Diakonie 2022

Den Diakonie začne v 10:00 hodin bohoslužbou se slavnostním pověřováním nových zaměstnanců v zahradě hospice CITADELA a pokračovat bude zahradní slavností s programem pro děti.

Na program pro děti naváže koncert vlídného písničkáře Pavla Helana. Pavel Helan je český písničkář, zpěvák, kytarista a pianista, bavič a finalista soutěže Česko Slovensko má talent. Texty Pavlových písní jsou plné optimismu a humoru – některé jsou komické více, jiné v sobě nesou vážné téma a hlubší myšlenku a jsou inspirovány rovněž čtením Bible. Koncert Pavla Helana bude zahájen ve 13:30 hodin v zahradě hospice CITADELA jako součást programu Dne Diakonie. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce. Předpokládaný čas ukončení zahradní slavnosti je v 15:30 hodin.

Zveme všechny naše příznivce, přijďte s námi oslavit Den Diakonie. Těšíme se na setkání s Vámi.

   

Den Diakonie_2022