Denní stacionář DOBROMYSL nabízí volné kapacity

15. března 2023

Denní stacionář DOBROMYSL Diakonie Valašské Meziříčí je místem, kde mohou senioři, kteří vyžadují pomoc jiného člověka nebo trpí poruchami paměti, smysluplně strávit den. V současné době nabízí Denní stacionář volné kapacity pro nové klienty.

Denní stacionář Dobromysl nabízí volné kapacity
15. března 2023 - Denní stacionář DOBROMYSL nabízí volné kapacity

Denní pobyt ve stacionáři je řešením pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí být v době, kdy jejich blízcí pracují, sami doma. Je také vhodný pro seniory, kteří touží po společnosti a možnosti si popovídat. Podnětné a bezpečné prostředí stacionáře v Domě sociálních služeb (Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí) nabízí přítomným denní aktivity dle individuálních potřeb. Patří mezi ně např. příprava pokrmů, kondiční cvičení, trénování paměti, tvoření, hudební aktivity, setkání s duchovním, dopomoc v péči o sebe aj. Službu je možné využít dle dohody v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin, například i jen některé dny v týdnu.

Bližší informace získáte na:

T: 737 391 341         
E: stacionar@diakonievm.cz
W: www.diakonievm.cz