Nabízíme volné kapacity v Denním stacionáři DOBROMYSL

27. dubna 2021

V současné době nabízíme volné kapacity v Denním stacionáři DOBROMYSL.

Volné kapacity služeb
27. dubna 2021 - Nabízíme volné kapacity v Denním stacionáři DOBROMYSL

V Denním stacionáři DOBROMYSL mohou senioři v podnětném a bezpečném prostředí strávit příjemný den ve společnosti svých vrstevníků. V době, kdy jejich blízcí pracují, nemusí být doma sami. V průběhu dne se mohou zapojit do různých aktivit, které jsou přizpůsobovány jejich individuálním potřebám. Nabízeno je např. kondiční cvičení, trénování paměti, tvoření, hudební aktivity, setkání s duchovním. Personál seniorům pomáhá také při péči o sebe i např. při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Denní stacionář poskytuje denní pobyt seniorům, lidem od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka nebo trpí poruchami paměti. Služba je poskytována v bezbariérově dostupných prostorech v Domě sociálních služeb (Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí) v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin. Lze zajistit dovoz i odvoz. Během dne jsou pro klienty zajištěny svačiny, obědy a pitný režim.

Bližší informace získáte na:

T: 737 391 341 E: stacionar@diakonievm.cz

Služby Diakonie Valašské Meziříčí pomáhají bezpečně. Péče je poskytována za dodržení všech hygienických opatření s použitím potřebných ochranných pomůcek. Pracovníci poskytující přímou péči jsou proti onemocnění COVID-19 očkováni nebo jsou pravidelně testování.