Diakonie ve Valašském Meziříčí nabízí novou službu Matteo

18. ledna 2018

Matteo je tréninkové pracoviště pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním, které nabízí výukové programy zahradník a údržbář, cukrář, pomocný administrativní pracovník, pomocný kuchař, pomocný pracovník v prádelně a uklízeč. Účast v kurzech je bezplatná.

Diakonie ve Valašském Meziříčí
18. ledna 2018 - Diakonie ve Valašském Meziříčí nabízí novou službu Matteo

„Naším cílem je zvýšit kvalitu života lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním, k čemuž jistě získání práce a schopnost udržet si ji patří“, vysvětluje ředitelka Diakonie Valašské Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová. „Díky absolvování programu bude mít účastník kurzu možnost získat pracovní místo na běžném či chráněném trhu práce. Naši pracovníci jej budou provázet i v době zapracování na jeho novém pracovišti.“

„Ke každému zájemci o kurz přistupujeme individuálně s ohledem na jeho potřeby“, uvádí Bc. Alena Rušarová, která má celý projekt na starosti. „Na začátku ledna nastoupilo do kurzu pomocný kuchař 6 osob, kteří trpní duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu. Dlouhodobě nepracovali, ale jsou plně motivování znovu práci získat a zapojit se do běžného života. Účastníci kurzu jsou velice vděční, a berou to jako svou druhou šanci v životě uspět. V kurzu pomocný pracovník v prádelně je nyní jedna uchazečka. Kurzy se skládají z teoretické části, nácviku činnosti a z odborné praxe na pracovištích.“

Matteo nabízí své služby lidem se zdravotním postižením, s lehkým a středním mentálním postižením, lidem s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu, lidem dlouhodobě nezaměstnaným, s nízkou úrovní vzdělání, nebo s nedokončeným vzděláním, lidem znevýhodněným na trhu práce, lidem ve věku 50- 64 let.  Kurzy probíhají v budově Diakonie na Vrbenské ulici č. 803 ve Valašském Meziříčí. Zájemci se mohou obrátit na Bc. Alenu Rušarovou, tel. 734284359

Alena Hellerová, Dis., Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí