Diakonie ve Valašském Meziříčí oslavila čtvrtstoletí své činnosti

7. června 2018

Již 25 let pomáhá Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí a jeho okolí seniorům, nemocným, lidem se zdravotním znevýhodněním a lidem s nevyléčitelnou nemocí v závěru života a podporuje pečující rodiny, aby nebyly v péči o blízkého člověka osamoceny.

V neděli 27. května 2018 oslavila Diakonie ve Valašském Meziříčí čtvrtstoletí své činnosti a 15. let od vzniku hospice CITADELA. Při této příležitosti uspořádala pro všechny své příznivce a podporovatele, bývalé i stávající zaměstnance a pro širokou veřejnost Den Diakonie.

Diakonie ve Valašském Meziříčí oslavila čtvrtstoletí své činnosti, hospic CITADELA  si připomněl 15
7. června 2018 - Diakonie ve Valašském Meziříčí oslavila čtvrtstoletí své činnosti

Slavnost začala bohoslužbami v zahradě hospice, kde byli pověřeni do služby všichni noví zaměstnanci obou středisek. Program pokračoval v zahradě u Domu sociálních služeb, zahrála zde cimbálová muzika BAČA, vystoupily pěvecké sbory Basové G z místního gymnázia a Cvrčci ze ZŠ Starý Jičín, zazpíval nám patron valašskomeziříčské Diakonie Pavel Helan, v zahradě hospice zazněl koncert souboru hry na ruční zvonky Zvonky dobré zprávy. Den zakončila kapela Docuku. Děti si mohly v průběhu celého odpoledne zahrát různé hry, účastnit se canisterapie, zaskákat si ve skákacím hradu, vyzkoušet korálkovou dílničku či slackline.

Oslav se zúčastnili hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta města Valašského Meziříčí Roberta Stržínek, kteří nad Dnem Diakonie převzali záštitu, a také představitelé Českobratrské církve evangelické synodní kurátor Vladimír Zikmund a kurátor východomoravského seniorátu Vladimír Buzek. Dne Diakonie byli přítomni představitelé Diakonie ČCE ředitel Jan Soběslavský spolu s náměstkyní Hanou Řezáčovou. Nechyběli také zakladatelky a bývalé ředitelky Diakonie ve Valašském Meziříčí Dobromila Krupová a Marta Benešová a bývalý ředitel hospice Miloslav Běťák. Všichni přítomní přáli Diakonii další úspěšné roky činnosti a spoustu spokojených klientů.

Den Diakonie uspořádali Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE - hospic CITADELA ve spolupráci s Východomoravským seniorátem a Farním sborem ČCE ve Valašském Meziříčí. Všem, kteří se na oslavách podíleli, patří velký dík. Velké poděkování patří také všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému Dnu Diakonie: Zlínskému kraji, Městu Valašské Meziříčí, Městu Rožnov pod Radhoštěm, Gymnáziu Františka Palackého, Základní škole Starý Jičín, Cimbálové muzice Bača, Pavlu Helanovi, kapele Docuku, souboru Zvonky dobré zprávy, Kavárně Tucan, Kavárně a cukrárně eR Caffé, Kulturnímu zařízení města Valašského Meziříčí, Světu her a poznání, TS Valašské Meziříčí, TJ Valašské Meziříčí, Cyrilovu pekařství, OD Tesco, MP Krásno, společnosti Jacobs Douwe Egberts a CZT VM, OSE, Regionální televizi, TV Noe, TV Relax, Tiskárně Grafia Nova, Valašské mládeži ČCE a všem dobrovolníkům.

Diakonie ve Valašském Meziříčí oslavila čtvrtstoletí své činnosti, hospic CITADELA  si připomněl 15 let

Reportáž ze Dne Diakonie je ke shlédnutí zde, fotografie v přiložené galerii. V rámci 25. výročí vznikl také dokument TV Noe Pomoc má mnoho tváří.  

logozlinskehokraje

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb