Dobrovolníci jsou lidé, kteří dělají svět lepším …

16. ledna 2019

V Diakonii pomáhají dobrovolníci lidem se zdravotním postižením, nemocným a seniorům. Darují jim to, co mnozí z nich nejvíce postrádají – čas a pozornost laskavého člověka.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří dělají svět lepším …
16. ledna 2019 - Dobrovolníci jsou lidé, kteří dělají svět lepším …

V roce 2018 v Diakonii pomáhalo 24 dobrovolníků formou dlouhodobého dobrovolnictví a 25 v krátkodobém dobrovolnictví. 7 dobrovolnic zajišťovalo dobročinný prodej darovaného oblečení a výtěžkem z prodeje 65 135 Kč přispěly na naši činnost. Celkem dobrovolníci odpracovali 2126 hodin.

Jsme za dobrovolníky moc vděční. Jsou to obdivuhodní lidé. Patří jim naše veliké poděkování a úcta. 14. ledna jsme se s těmi, kteří mohli přijít, sešli při tradičním setkání dobrovolníků a předali jim symbolické dárky jako poděkování za jejich obětavost.

Pokud zvažujete, jak smysluplně naplnit volný čas, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vás seznámíme s možnostmi dobrovolnictví v naší organizaci. Bližší informace zde.

Alena Hellerová, koordinátorka dobrovolníků

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb