Dobrovolnictví v roce 2019

5. prosince 2019

Vážení a milí přátelé,

Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o radost, že mezi námi stále žijí lidé, kteří jsou ochotní pomáhat a pracovat nezištně pro druhé. V letošním roce nám ve středisku Diakonie ve Valašském Meziříčí pomáhalo 63 dobrovolníků – 47 z nich se věnovalo našim klientům ve službách a 16 dobrovolníků nám pomáhalo při různých příležitostech, jako je stěhování, montování nábytku, příprava a obsluha na akcích Diakonie. Kromě toho dalších 25 dobrovolníků spolupracuje s Hospicem CITADELA a navštěvuje klienty v pobytových zařízeních.

Naši dobrovolníci za tento rok odpracovali více než 3 000 dobrovolnických hodin. V dnešní době, kdy přepočítáváme vše na peníze, můžeme říci, že letos darovali 300 tisíc korun Diakonii.  Co se však nedá vyjádřit penězi, je jejich krásný přístup ke klientům, kteří jim to ve většině případů nebudou moci nikdy vrátit. Odměnou za jejich práci je jim „jen“ jejich úsměv a radost.

Dobrovolnictví v roce 2019
5. prosince 2019 - Dobrovolnictví v roce 2019

Kdosi moudrý řekl, že ty nejcennější věci se nedají koupit, můžeme je však dostat nebo darovat. Proto chci na tomto místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přichází za našimi klienty do chráněného bydlení a tráví s nimi jejich volný čas. Jsou jim laskavými přáteli, se kterými mohou ledacos podnikat, se kterými si užijí legraci a zároveň se jim mohou svěřit i se svými starostmi. Společně chodí do kina, do kavárny, do obchodů, na plavání, na výstavy, do kostela a na faru třeba na ping-pong. Díky dobrovolníkům mohou prožít to, co by jinak neprožili. V letošním roce přicházelo za našimi klienty do chráněného bydlení a sociální rehabilitace 13 dobrovolníků.

Velké poděkování patří také 9 dobrovolníkům, kteří navštěvují seniory a lidi se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Jejich práci málokdo vidí, protože je skrytá. Já však mohu dosvědčit obrovskou vděčnost klientů, kterým se díky dobrovolníkům jakoby „prozáří“ jejich život. Například velmi společenskou paní Marii upoutanou na invalidní vozík dělilo od okolního světa „jen“ několik schodů. Těchto pár schodů pro ni samotnou znamenalo nepřekonatelnou bariérou. Díky dobrovolnici teď vyráží každý týden ven – na nákupy, na procházku, do kavárny… Paní Marie viditelně pookřála a my se radujeme spolu s ní.

Do Denního stacionáře Dobromysl začalo přicházet několik nových dobrovolníků. Každý využívá svá obdarování ve prospěch klientů stacionáře. Tvořivá Agnieszka vyráběla s klienty krásná mýdla na dobročinný jarmark, paní Lenka umí seniorům trpělivě naslouchat. Pan Martin maluje klientům portréty, paní Alena vezme někoho na procházku, paní Jarmila s klienty procvičuje paměť. Tito noví dobrovolníci se přidali k paní Miládce, která do denního stacionáře přichází pomáhat již od roku 2005 a které si velmi vážíme pro její laskavost a spolehlivost. Kéž by s námi noví dobrovolníci také tak dlouho vydrželi! V letošním roce navštěvovalo klienty v denním stacionáři 12 dobrovolníků.

V neposlední řadě chci poděkovat 13 dobrovolnicím, které obětavě pracují v Dobročinném obchůdku Darovánek. Zajišťují příjem, třídění a prodej věcí, starají se o pěkný vzhled obchodu i skladu. Bez nich by Darovánek nefungoval. Není jim cizí žádná práce, ani žádná legrace. S humorem a trpělivostí nesou nejrůznější provozní těžkosti. Letos se Darovánek přemístil z nevyhovujících buněk do nového domečku hned vedle Diakonie, kde jsme v půlce května zahájili jeho provoz. S tím bylo spojeno mnoho práce – každý kdo se někdy stěhoval, si to dovede jistě dobře představit. Námaha všech dobrovolníků se však vyplatila - za půl roku činil výtěžek obchůdku 100 tisíc korun!

Někteří dobrovolníci u nás pracují více než 10 let, někteří zůstávají krátce. Například přes prázdniny přijímáme do dobrovolnické služby studenty, kteří chtějí volný čas prázdnin prožít smysluplně a získat nové zkušenosti. Jiní dobrovolníci k nám přijdou, když jsou přechodně bez práce. Věnují dobrovolnické službě určitý čas svého života, pak přijde moment, kdy před nimi stojí nové úkoly. Tak jsme se i my letos rozloučili s 5 dobrovolníky a přivítali mezi sebe 21 nových dobrovolníků.

Díky podpoře Grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty 2019 jsme natočili krátký dokument o práci dobrovolníků v Diakonii, na který se můžete podívat na našich webových stránkách. Budu ráda, když se necháte inspirovat a přidáte se k nám. V Diakonii je stále dost práce, která Vám může přinést radost.

Alena Hellerová,
koordinátorka dobrovolníků Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí