Dobrovolníkem může být každý – stačí chtít

17. září 2019

V současné době v našem středisku Diakonie pomáhá 28 dobrovolníků. Přichází za seniory do Denního stacionáře Dobromysl a do domácností, navštěvují lidi se zdravotním postižením v chráněném bydlení, zajišťují prodej v dobročinném obchůdku Darovánek.  

Dobrovolníkem může být každý – stačí chtít.
17. září 2019 - Dobrovolníkem může být každý – stačí chtít

Ve dnech 13. – 14. září jsme s našimi dobrovolníky vyjeli na pobytové školení do rekreačního střediska Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Společně s dobrovolníky a pracovníky Hospice jsme vytvořili skupinu téměř 30 lidí, kteří se sešli ke vzájemnému obohacení a novému poznání.

Na programu byla podnětná přednáška MUDr. Kvitové – lékařky hospice CITADELA - o euthanázii. Její zkušenosti a znalosti nám mnohým pomohly udělat si jasno v tom, proč jsou jednání o jejím uzákonění tak nebezpečná. Argumenty proti jejímu schválení se nás hluboce dotkly. Pan Lubomír Vraj nás zase provedl interaktivním workshopem o hodnotách Diakonie.

Díky názorným ukázkám a společné práci jsme měli možnost si uvědomit, jak důležité jsou hodnoty společenství, milosrdenství, fortelnost a naděje pro naši službu potřebným. Zajímavý byl také kurz první pomoci vedený zkušeným hasičem a záchranářem panem Radkem Stolářem. Dobrovolníci měli možnost se zeptat na konkrétní situace, se kterými by se mohli při své službě setkat a prakticky si vyzkoušet masáž srdce. Věnovala se nám také kolegyně Jarka Hlavicová, která má na starost Půjčovnu kompenzačních pomůcek a seznámila dobrovolníky s pomůckami, které by mohli hůře pohyblivým klientům v domácnostech doporučit. Koordinátorka dobrovolníků hospice CITADELA Dobromila Krupová navíc dobrovolníkům předvedla správnou manipulaci s klientem na invalidním vozíku. Vše si pak dobrovolníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet.

O občerstvení ke kávě a čaji se postarali sami dobrovolníci, kteří napekli výborné buchty a záviny. Vytvořili mezi sebou skvělou přátelskou atmosféru, ve které mnozí načerpali povzbuzení a inspiraci pro svou další činnost. Sdílení dobrovolníků potvrdilo, že dobrovolníkem může být skutečně každý – stačí jen chtít. Děkuji všem dobrovolníkům, že pomáhají spolu s námi. Velmi si jejich práce vážíme.

Vzdělávací setkání pro dobrovolníky Diakonie se mohlo uskutečnit díky podpoře Města Valašské Meziříčí a Grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty. Dobrovolníci jsou skvělí lidé a určitě si pozornost profesionálů zaslouží. Děkujeme.

Více informací o dobrovolnictví naleznete zde.

Alena Hellerová