Dočasný zákaz návštěv

30. prosince 2020

Z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 omezujeme na dobu nezbytně nutnou návštěvy v domově se zvláštním režimem a ve všech zdravotních a sociálních službách, které jsou poskytovány v budově hospice CITADELA. Výjimkou bude umožnění návštěvy třetí osobou u pacienta, který se nachází v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a je COVID negativní.

Dočasný zákaz návštěv
30. prosince 2020 - Dočasný zákaz návštěv

Cílem opatření je minimalizovat další šíření nákazy a zajistit dostatek pracovníků přímé péče. Dočasný zákaz návštěv platí do 10.1.2021. O dalším vývoji situace, povolení návštěv a podmínkách pro umožnění návštěv vás budeme následně informovat.

Pro bližší informace k situaci v domově se zvláštním režimem se můžete obracet na vedení domova: tel.: 734 875 456 nebo 607 651 967. Pro bližší informace k situaci v hospici CITADELA se můžete obracet na pracovníky sociálního úseku, tel.: 736 473 245 nebo prostřednictvím recepce, tel: 571 629 084.

Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí ředitelky střediska o dočasném zákazu návštěv v Domově se zvláštním režimem
Rozhodnutí _dočasné omezení _ návštěvy hospic_OS_SZL_ od 04012021.pdf

Pomozte chránit před nákazou COVID-19