Aktuální informace k současné situaci v souvislosti s COVID-19 - průběžně aktualizováno

17. října 2022

Průběžně doplňujeme aktuální informace k současné situaci v Diakonii Valašské Meziříčí.

Informace k současné situaci
17. října 2022 - Aktuální informace k současné situaci v souvislosti s COVID-19 - průběžně aktualizováno

Ukončení zákazu návštěv

17. 10. 2022

Od dnešního dne, tj. od 17. 10. 2022 je možné bez omezení navštěvovat Vaše blízké ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA.

 

Prodloužení zákazu návštěv

12. 10. 2022

Zákaz návštěv ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA se prodlužuje do 16. 10. 2022. Nadále platí pravidla vydaná dne 29.9.2022.
Děkujeme za pochopení.
Rozhodnutí - zákaz návštěv - hospic od 29.9. - 16.10.2022 - prodloužení

Rozhodnutí ředitelky střediska ze dne 29.9.2022

 

Zákaz návštěv v hospici CITADELA

29.9.2022

Vzhledem k aktuální zhoršené epidemiologické situaci a rozšíření výskytu onemocnění COVID - 19 v zařízení zdravotních a sociálních služeb v budově hospice CITADELA, je s platností od 29.9.2022 do 12.10.2022 vyhlášen zákaz návštěv u uživatelů všech soicálních služeb, provozovaných v budově hospice CITADELA, tj. u uživatelů odlehčovacích služeb a na sociálně zdravotních lůžkách.

Návštěvy třetích osob budou umožněny u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění po schválení lékařem za uvedených podmínek, viz:

Rozhodnutí ředitelky střediska ze dne 29.9.2022

 

Doporučení k používání respirátoru

6. 9. 2022

Na základě epidemiologické situace onemocnění covid-19 a doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje doporučujeme návštěvám hospitalizovaných pacientů v hospici CITADELA používání respirátoru.

V případě, že vy sami máte příznaky respiračního onemocnění nebo se necítíte dobře, odložte raději návštěvu na jiný den. Chráníte tak nejen sebe, ale i ostatní pacienty a zaměstnance hospice.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

5. 8. 2022

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje z důvodu zhoršené epidemiologické situace zavádíme ve zdravotních a sociálních službách poskytovaných v budově hospice CITADELA a také v domově se zvláštním režimem u svých zaměstnanců a návštěv klientů používání ochranného prostředků dýchacích cest, tj. použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

KHS ZK_Doporučení pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb

Děkujeme za respektování tohoto doporučení, za pochopení a spolupráci.

 

Návštěvy v budově hospice CITADELA

16. 5. 2022

Vzhledem k dobré epidemiologické situaci a v návaznosti na zrušení mimořádných opatření jsou podmínky pro návštěvy v zařízení zdravotních a sociálních služeb hospice CITADELA stanoveny následovně:

1. Návštěvní doba

 • U klientů odlehčovací služby a sociálně zdravotních lůžek od 13.00 - 17.00 hod.
 • U pacientů v lůžkovém hospici - návštěva bude umožněna dle předchozí domluvy, nebo dle rozhodnutí lékaře hospice od 13.00 - 17.00 hod.

2. Před zahájením návštěvy bude provedena

 • Evidence do knihy návštěv
 • Návštěva se poté ohlásí ošetřujícímu personálu na oddělení

Upozorňujeme, že u klientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy i nadále zakázány. S ohledem na křehkost našich klientů, současně platí doporučení, aby návštěvu jednoho klienta absolvovaly ve stejném čase max. 2 osoby.

Rozhodnutí ředitele_Povolení návštěv od 16.5.2022 v hospici CITADELA

 

Návštěvy v hospici CITADELA

16. 3. 2022

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a v návaznosti na zrušení mimořádných opatření jsou podmínky pro návštěvy v zařízení zdravotních a sociálních služeb hospice CITADELA stanoveny následovně:

1. Návštěvní doba

 • U klientů odlehčovací služby a sociálně zdravotních lůžek od 13.00 - 17.00 hod.
 • U pacientů v lůžkovém hospici - návštěva bude umožněna dle předchozí domluvy, nebo dle rozhodnutí lékaře hospice od 13.00 - 17.00 hod.

2. Před zahájením návštěvy bude provedena

 • Evidence do knihy návštěv
 • Návštěva se poté ohlásí ošetřujícímu personálu na oddělení

Upozorňujeme, že u klientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy i nadále zakázány. S ohledem na křehkost našich klientů, současně platí doporučení, aby návštěvu jednoho klienta absolvovaly ve stejném čase max. 2 osoby.

Rozhodnutí ředitele_Povolení návštěv od 16.5.2022 v hospici CITADELA

 

Povolení návštěv u pacientů a klientů v budově hospice CITADELA

15. 3. 2022

Splatností od 15. 3. 2022 jsou návštěvy u pacientů v lůžkovém zdravotnickém zařízení hospic a klientů ve všech pobytových sociálních službách v budově hospice CITADELA povoleny denně v době od 13.00 do 17.00 hodin. Návštěvy budou umožněny pouze po předchozí rezervaci u pracovníků sociálního úseku hospice na tel. čísle 733 164 602. Nezbytné je dodržování stanovených podmínek daných rozhodnutím ředitele, zejména používání respirátoru.

V případě podezření na respirační onemocnění u návštěv nebude návštěva doporučena. U klientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy i nadále zakázány. Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí ředitele - povolení návštěv - hospic od 15 03 2022

 

Návštěvy v domově se zvláštním režimem

15.3.2022

Návštěvy klientů domova se zvláštním režimem jsou od 15. 3. 2022 povoleny denně v době od 14.00 do 17.00 hodin. Nezbytné je dodržování stanovených podmínek daných rozhodnutím ředitele, zejména používání respirátoru.

V případě podezření na respirační onemocnění u návštěv nebude návštěva doporučena. U klientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy i nadále zakázány. Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí ředitele _ povolení návštěv DZR od 15.3.2022

 

Organizace návštěv klientů a pacientů v budově hospice CITADELA

13. 1. 2022
Vzhledem k epidemiologické situaci se s platností od 17. 1. 2022 pro zamezení dalšího šíření nákazy a  v návaznosti na platná mimořádná opatření upravují protiepidemická opatření pro návštěvy v zařízení zdravotních a sociálních služeb v budově hospice CITADELA. 
Návštěvy třetích osob budou umožněny za splnění podmínek uvedených v rozhodnutí níže:

Úprava podmínek pro doložení bezinfekčnosti návštěv u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

22.11.2021

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021 č.j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN s platností od 22. listopadu do odvolání ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, byl vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Návštěvy třetích osob u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění budou umožněny po schválení lékařem za těchto podmínek:

Rozhodnutí ředitelky střediska Diakonie Valašské Meziříčí ze dne 22_11_2021

 

Zákaz návštěv hospici CITADELA

8.11.2021

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlíně ze dne 25. října 2021 je s platností od 8. listopadu 2021 do odvolání ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Návštěvy třetích osob budou umožněny u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění po schválení lékařem za uvedených podmínek, viz:

Rozhodnutí správní rady_Zákaz návštěv v hospici CITADELA_8_11_21

V souvislosti se zákazem návštěv nabízíme rodinným příslušníkům spojení se svými blízkými prostřednictvím telefonních hovorů a aplikací pro videohovory. Spojení zprostředkujeme v předem domluvenou dobu tak, aby nedošlo k narušení chodu zařízení. Dobu spojení si můžete domluvit na telefonním čísle 734 862 210.

Děkujeme za součinnost.

 

Omezení návštěv v hospici CITADELA  

27. 10. 2021

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a na základě doporučení KHS ve Zlíně budou od 1. 11. 2021 do odvolání u pacientů v lůžkovém zdravotnickém zařízení hospic a všech pobytových sociálních službách v budově hospice CITADELA omezeny návštěvy. Návštěvy budou umožněny na základě podmínek danými rozhodnutím ředitelky.

Návštěva bude umožněna pouze po předchozí rezervaci a potvrzení termínu na tel. č. 733 164 602. Návštěvy lze rezerovovat v pracovní dny v době od 7.00 do 14.30 hodin, v pátek do 13.30 hodin. Do pátku je nutné rezervovat také víkendové návštěvy. 

Návštěvní dny u klientů odlehčovací služby a sociálně zdravotních lůžek jsou stanoveny na ÚTERÝ a SOBOTU v době od 14,30 do 17,00 hodin, u pacientů v lůžkovém hospici a na PONDĚLÍ, PÁTEK a NEDĚLI v době od 14,30 - 17,00 hodin. U nemocných v terminálním stavu budou umožněny návštěvy po schválení lékařem i mimo stanovenou dobu.

Rozhodnutí - návštěvy - hospic od 1.11.2021

Děkujeme za součinnost a pochopení.

 

Preventivní testování na COVID-19 ve zdravotních a sociálních službách Diakonie Valašské Meziříčí

3. 9. 2021

Na základě závazného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZD 32802/2021-1/MIN/KAN dne 30. srpna 2021 zavádíme povinné testování, tj. preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 formou antigenních testů s frekvencí jedenkrát za 7 dní u všech pacientů a uživatelů těchto služeb:
1. Zdravotnické zařízení – hospic CITADELA
2. Odlehčovací služby pobytové
3. Sociálně zdravotní lůžka
4. Domov se zvláštním režimem
Zároveň na základě závazného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN ze dne 30. srpna 2021 zavádíme povinné testování, tj. preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 formou antigenních testů s frekvencí jedenkrát za 7 dní u všech pracovníků služeb, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty a uživateli služeb:
1. Zdravotnické zařízení – hospic CITADELA
2. Odlehčovací služby pobytové
3. Sociálně zdravotní lůžka
4. Domov se zvláštním režimem
5. Chráněné bydlení
Jedná se o zaměstnance, brigádníky, dobrovolníky, stážisty a osoby pracující na živnostenské oprávnění v přímé i nepřímé péči, kteří se dostávají do kontaktu s pacienty a uživateli služeb.

Stanoveny jsou výjimky u osob, u kterých se testování neprovádí. Více v rozhodnutích ředitelky Diakonie Valašské Meziříčí.

Rozhodnutí - testování - pacienti a klienti od 1. 9. 2021Rozhodnutí - testování - pracovníci od 1. 9. 2021

Tato nařízení jsou platná od 1. 9. 2021 do odvolání. 
 

Nové rozhodnutí o organizaci návštěv v Domově se zvláštním režimem

18.6.2021

Od 18.6.2021 do odvolání budou návštěvy třetím osobám u klientů Domova se zvláštním režimem umožněny za podmínek daných novým rozhodnutím ředitelky. 

Tímto rozhodnutím se upravují zejména pravidla o doložení negativity na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 příp. doložení certifikátu o očkování. Návštěvy budou umožněny po předchozí rezervaci denně v době od 13,00 do 16,00 hodin.

Bližší informace naleznete v Závazném postupu pro organizaci návštěv u uživatelů Domova se zvláštním režimem.

 

Nové rozhodnutí o organizaci návštěv klientů a pacientů v budově hospice CITADELA

15.6.2021

Od 15.6.2021 do odvolání platí ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA nové rozhodnutí ředitelky střediska, které upravuje protiepidemická opatření umožňující návštěvy.

Tímto rozhodnutím se upravují zejména pravidla o doložení negativity na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 příp. doložení certifikátu o očkování a prodlužuje se doba návštěvy na 1 hodinu.

Návštěvy klientů hospice CITADELA rezervujte na telefonním čísle 733 164 602 v pracovní dny v době od 7.00 do 14.30 hodin, v pátek do 13.30 hodin. Do pátku je nutné rezervovat také víkendové návštěvy. 

Více v odkazu Závazná protiepidemická opatření proti šíření nákazy COVID – 19 ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA.

Děkujeme, že se těmito opatřeními při svých návštěvách blízkých řídíte.

 

Návštěvy v hospici CITADELA

3.5.2021

Návštěvy u pacientů v lůžkovém zdravotnickém zařízení hospic a u klientů ve všech pobytových sociálních službách v budově hospice CITADELA jsou nadále omezeny. Návštěvy budou umožněny za splnění podmínek dle Závazného postupu pro organizaci návštěv.

 

Prodloužení zákazu návštěv v budově hospice CITADELA

21.4.2021

Z důvodu nadále rozšířené nákazy COVID – 19 v budově hospice CITADELA prodlužujeme zákaz návštěv do 3. 5. 2021. 

Jedinou výjimkou jsou návštěvy u terminálně nemocných pacientů, kteří jsou covid negativní. Tyto návštěvy se řídí závaznými protiepidemickými opatřeními proti šíření nákazy COVID – 19 ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA.
Děkujeme za součinnost a pochopení.

 

Zákaz návštěv v budově hospice CITADELA

7.4.2021
Z důvodu rozšíření nákazy COVID – 19 v budově hospice CITADELA a pro zamezení dalšího šíření nákazy platí v době od 7.4.2021 do 21.4.2021 zákaz návštěv.
Jedinou výjimkou jsou návštěvy u terminálně nemocných pacientů, kteří jsou covid negativní. Tyto návštěvy se řídí závaznými protiepidemickými opatřeními proti šíření nákazy COVID – 19 ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA.
Děkujeme za součinnost a pochopení.

 

Návštěvy v budově hospice CITADELA

22.3.2021

Návštěvy u pacientů v lůžkovém zdravotnickém zařízení hospic CITADELA a u klientů v pobytových sociálních službách – odlehčovacích službách a sociálně zdravotních lůžkách mohou být umožněny za splnění podmínek dle Závazného postupu pro organizaci návštěv.

Oproti dřívejším podmínkám se zásadní změna týká doložení negativity. Nyní jsou 4 možnosti:

1. Negativní POC antigenní test - ne starší 48 hodin
2. Negativní RT - PCR test - ne starší 48 hodin
3. Certifikát MZd o očkování s uplynutím 14 dnů po ukončeném očkování + osoba nemá známky onemocnění
4. Prodělání onemocnění COVID-19 - do 90 dnů před návštěvou a doložení dokladem

Návštěva bude umožněna pouze po předchozí rezervaci a potvrzení termínu. Rezervace je možní u pracovníků sociálního úseků hospice - kontakt: 733 164 602 ve stanovené dny.

Děkujeme za respektování těchto pravidel.

Rozhodnutí - návštěvy - hospic od 22.3.2021 - nouzový stav

 

Preventivní antigenní testování na COVID-19 ve zdravotních a sociálních službách Diakonie Valašské Meziříčí

9.3.2021

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví probíhá od 9.3.2021 preventivní antigenní testování na COVID-19 ve zdravotních a sociálních službách Diakonie Valašské Meziříčí u pacientů/uživatelů a zaměstnanců (včetně dobrovolníků), kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli služeb a to v s frekvencí jedenkrát za 5 dní. Stanoveny jsou výjimky v testování osob, u kterých se testování neprovádí. Více v rozhodnutí ředitelky - testování COVID od 9_3_2021.

 

Omezení návštěv ve všech pobytových zdravotních a sociálních službách Diakonie Valašské Meziříčí v době od 2.3.2021 do 21.3.2021

2.3.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 196, kdy nouzový stav platí od 27.2.2021 do 28.3.2021 a dále na základě Usnesení vlády ČR č. 216 o omezení volného pohybu do 21.3.2021, se ve všech pobytových sociálních službách, tj.:

- Lůžkový hospic CITADELA           
- Domov se zvláštním režimem
- Odlehčovací služby pobytové       
- Sociálně zdravotní lůžka
- Chráněné bydlení

omezují návštěvy pouze na návštěvy osob v termínálním stavu nemoci. U  těchto pacientů a uživatelů služeb se řídí režim návštěv platnými organizačními opatřeními. 

Vzhledem k tomu, že dle usnesení vlády ČR č. 216 není návštěva chápána jako péče o osobu blízkou, upozorňujeme osoby blízké, že návštěvou v zařízení se tak mohou dopustit porušení vládního usnesení.

V případě nejasnosti se prosím obracejte na vedoucí jednotlivých služeb.

Rozhodnutí - návštěvy - DZR a Hospic - od 2.3.2021 do 21.3.2021

 

Očkování osob 70+

1.3.2021

Od 1.3.2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 70 let věku. Nadále se mohou registrovat osoby ve věku 80 let a více.

Přihlášení probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz s následnou rezervací termínu na rezervace.mzcr.cz. V případě nejasností lze volat linku 1221 nebo se obracet na naši Poradnu pro pečující tel. č.: 730 190 733.

Očkování 70+
Jak se objednat na očkování

 

Návštevy klientů

18.2.2021

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 č. 131 se stanovuji nové podmínky pro organizování návštěv v zařízení hospic CITADELA.

 

Návštevy klientů

22.1.2021

S ohledem na prodloužení nouzového stavu (po celou dobu jeho trvání do odvolání) nadále platí pravidla pro organizaci návštěv v hospici CITADELA a domově se zvláštním režimem:

Rozhodnutí - návštěvy - prodloužení platnosti po 22 01 _ do odvolání.pdf

 

Zahájení očkování zaměstnanců proti onemocnění COVID-19

22.1.2021

Dnes bylo zahájeno očkování zaměstnanců Diakonie Valašské Meziříčí proti onemocnění COVID-19. Očkování dávkou vakcíny COMIRNATY bylo provedeno u celkem 54 osob. Jedná se o ty zaměstnance, kteří spadají dle vládní očkovací strategie do prioritní skupiny 1A, tzn. o ty, kteří přichází s klienty do přímého kontaktu. V nejbližších dnech bude zahájeno očkování klientů domova se zvláštním režimem a klientů odlehčovacích pobytových služeb.

Děkujeme Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a.s. za zajištění tohoto očkování.

 

Informace k přihlášení na očkování

15.1.2021

Od 15. ledna se mohou k očkování proti COVID - 19 přihlásit obyvatelé ČR, kteří jsou starší 80 let. Od února se může registrovat široká veřejnost. Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese:

https://crs.uzis.cz/

S registrací mohou seniorům pomáhat rodinní jak příslušníci, tak bezplatná linka 1221. O pomoc s registrací lze požádat také na lince pomoci a sociálního poradenství Města Valašského Meziříčí (po–pá: 8.00–15.00) tel. č.:
 
775 857 847
775 857 848
 
Město Valašského Meziříčí nabízí ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA i doprovod dobrovolníkem na samotné očkování (těm, s nimiž nemá kdo do nemocnice zajít). Nabízená pomoc se netýká pouze seniorů starších 80 let, ale i spoluobčanů se zdravotním postižením a dalších potřebných osob. V případě potřeby se můžete obracet také na naši Poradnu pro pečující tel. č.: 730 190 733 či vedoucí našich služeb.
 

Jak se přihlásit na očkování
Je mi 80 a více let, chci se nechat naočkovat
Schéma průběhu očkování

 

Otevření služby denního stacionáře

15.1.2021 

Od pondělí 18.1.2021 bude opět v provozu služba denního stacionáře pro seniory.

 

Umožnění návštěv

8.1.2021

Usnesením vlády ČR ze dne 7.1.2021 č. 14 se stanovují nové podmínky pro umožnění návštěv třetích osob v sociálních službách. Na základě tohoto právního předpisu umožní Diakonie Valašské Meziříčí návštěvy za dodržení stanovených pravidel:

Pravidla pro zajištění a organizaci návštěv klientů a pacientů v budově hospice CITADELA:
Rozhodnutí - návštěvy - hospic od 11 01 2021

Pravidla pro zajištění a organizaci návštěv klientů domova se zvláštním režimem:Rozhodnutí a pravidla _ návštěvy DZR od 11.1.2021

Děkujeme za respektování pravidel.

 

Prodloužení uzavření denního stacionáře

8.1.2021

Vzhledem k onemocnění personálu sociální služby – denní stacionář pro seniory a tím způsobenému nedostatku personálu přímé péče, bude tato služba na dobu nezbytně nutnou uzavřena. Uzavření služby je prodloženo do 17.1.2021.

Uživatelům denního stacionáře a případným novým zájemcům o službu jsme schopni nabídnout péči v domácím prostředí formou osobní asistence nebo jiné obdobné služby v domácím prostředí. Za tímto účelem je možné se obracet na službu osobní asistence, tel.: 730 190 778, email:osobniasistence@diakonievm.cz. Dále je možné využít sociální pracovníky poradny pro pečující, kontakt: 730 190 733, email: poradna@diakonievm.cz. O dalším vývoji situace a zahájení provozu denního stacionáře budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí _ DS - uzavření dočasné do 17 01 2021

 

Dočasný zákaz návštěv

4.1.2021

Z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 omezujeme na dobu nezbytně nutnou návštěvy v domově se zvláštním režimem a ve všech zdravotních a sociálních službách, které jsou poskytovány v budově hospice CITADELA. Výjimkou bude umožnění návštěvy třetí osobou u pacienta, který se nachází v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a je COVID negativní.

Cílem opatření je minimalizovat další šíření nákazy a zajistit dostatek pracovníků přímé péče. Dočasný zákaz návštěv platí do 10.1.2021. O dalším vývoji situace, povolení návštěv a podmínkách pro umožnění návštěv vás budeme následně informovat.

Pro bližší informace k situaci v domově se zvláštním režimem se můžete obracet na vedení domova: tel.: 734 875 456 nebo 607 651 967. Pro bližší informace k situaci v hospici CITADELA se můžete obracet na pracovníky sociálního úseku, tel.: 736 473 245 nebo prostřednictvím recepce, tel: 571 629 084.

Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí ředitelky střediska o dočasném zákazu návštěv v Domově se zvláštním režimem
Rozhodnutí _dočasné omezení _ návštěvy hospic_OS_SZL_ od 04012021

 

Dočasné uzavření sociální služby Denního stacionáře pro seniory v období od 1. 1. 2021 do 10. 1. 2021

30. 12. 2020

Vzhledem k onemocnění personálu sociální služby – denní stacionář pro seniory a tím způsobenému nedostatku personálu přímé péče, bude tato služba na dobu nezbytně nutnou uzavřena.

Uživatelům denního stacionáře a případným novým zájemcům o službu jsme schopni nabídnout péči v domácím prostředí formou osobní asistence nebo jiné obdobné služby v domácím prostředí.

Za tímto účelem je možné se obracet na službu osobní asistence, tel.: 730 190 778, email: osobniasistence@diakonievm.cz

Dále je možné využít sociální pracovníky poradny pro pečující, kontakt: 730 190 733, email: poradna@diakonievm.cz 

O dalším vývoji situace a zahájení provozu denního stacionáře budeme informovat.

Rozhodnutí ředitelky střediska o dočasném uzavření sociální služby Denního stacionáře

 

Dočasný zákaz návštěv v Domově se zvláštním režimem v období od 30. 12. 2020 do 10. 1. 2021

30. 12. 2020

Z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 u uživatelů a pracovníků pobytové sociální služby – domov se zvláštním režimem, omezujeme na dobu nezbytně nutnou návštěvy.

Cílem opatření je minimalizovat další šíření nákazy a zajistit dostatek pracovníků přímé péče.

Výjimkou bude umožnění návštěvy třetí osobou u uživatele, který se nachází v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a je COVID negativní. U těchto návštěv platí stávající podmínky stanovené pro návštěvy v zařízení.

O dalším vývoji situace, povolení návštěv a podmínkách pro umožnění návštěv vás budeme následně informovat.

Pro bližší informace k situaci na DZR se můžete obracet na vedení domova: tel.: 734 875 456 nebo 607 651 967.

Rozhodnutí ředitelky střediska o dočasném zákazu návštěv v Domově se zvláštním režimem

 

Úprava režimu vycházek uživatelů domovů se zvláštním režimem

22.12.2020

Vláda ČR svým usnesením č. 1370 ze dne 21.12.2020 upravila režim vycházek pro uživatele domova se zvláštním režimem po dobu trvání nouzového stavu za těchto podmínek:

 1. Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny
 2. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů
 3. Uživatel sociálních služeb bude používat po dobu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Toto vládní nařízení znamená pro uživatele domova se zvláštním režimem, že při vycházce mimo objekt nebo areál domova v jakékoliv délce trvání, budou vždy uživatelé umístěni po návratu do oddělených prostor a s ohledem na povinnost dvou testování, bude tato doba minimálně v délce jednoho týdne.

Testování uživatelů po návratu do domova bude provedeno zdravotnickými pracovníky zařízení. V současné době není vyjasněno, zda bude testování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, proto je potřeba počítat s tím, že úhrada za testování může být následně uživatelům vyúčtována k úhradě.

Za vedení domova i naší organizace děkujeme všem uživatelům i rodinám za pochopení těchto striktních podmínek vydaných Vládou ČR, které mají vést k minimalizaci přenosu onemocnění virem COVID-19.

 DZR _vycházky _ od 22 12 2020

 

Informace klientům a osobám blízkým k opatřením pro umožnění vycházek uživatelů domovů se zvláštním režimem

16.12.2020

Usnesením vlády ČR z 14.12.2020 č. 1325 se ruší zákaz vycházení uživatelům domova se zvláštním režimem. Zároveň se ode dne 16.12.2020 nařizují v případě vycházky uživatelů mimo objekt domova nebo areál zařízení po dobu trvání nouzového stavu určité podmínky, viz usnesení. 

Diakonie Valašské Meziříčí je schopna zajistit podmínky dle vládního nařízení pouze pro vycházky v délce do 6 hodin. Uživatelům domova se zvláštním režimem se tímto umožňují vycházky v délce do 6 hodin a to po předchozí domluvě s pověřeným pracovníkem DZR. Po vydání metodiky MPSV bude postup organizace vycházek dále upřesněn.

Usnesení č. 1325
DZR _vycházky _ od 16 12 2020

 

Rozšíření nákazy COVID-19 v domově se zvláštním režimem

15.12.2020

V domově se zvláštním režimem Diakonie Valašské Meziříčí došlo k záchytu nákazy COVID-19. Nákaza byla zjištěna u 6 klientů a 3 zaměstnanců.

V prostorách domova je vytvořena tzv. COVID zóna. Na těchto pokojích jsou covid pozitivní klienti izolováni, tak aby nedošlo k dalšímu rozšíření nákazy. Nakažení zaměstnanci nastoupili do karantény. Situace je v současné době stabilizována. O všechny klienty je bez omezení postaráno.

U klientů s nákazou jsou návštěvy zakázány. U ostatních klientů velmi apelujeme na rodinné příslušníky, aby svou návštěvu u svých blízkých zvážili, a aby v případě, že na své návštěvě trvají, podstoupili před návštěvou testy i případě, že už tuto nemoc prodělali. Návštěvy klientů domova se zvláštním režimem se nadále řídí Závazným postupem pro organizaci návštěv u klientů v sociálních službách domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby.

Děláme všechno proto, aby se nákaza dále nerozšiřovala. Děkujeme za Vaši součinnost ve zvládání této situace.

 

Prodloužení stávajících pravidel návštěv

11.12.2020

Usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1265 se prodlužuje usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, a to s účinností do dne 23. prosince 2020 včetně, čímž zůstavají v platnosti stávající pravidla návštěv - viz:

Usnesení vlády č. 1295

 

Návštěvy klientů a pacientů od 5.12.2020

4.12.2020

Usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 jsou nadále omezeny návštěvy v zařízeních sociálních služeb a lůkových zdravotnických zařízeních. Návštěvy budou umožněny na základě níže stanovených pravidel:

Návštěvy budou probíhat za splnění stanovených podmínek ve stanovené dny na základě rezervace na telefonních číslech:

 • 602 776 460 v případě domova se zvláštním režimem
 • 733 164 602 v případě odlehčovací služby pobytové a hospice CITADELA

Na základě vyhodnocení personálních možností sdělujeme, že naše zařízení nebude provádět testování návštěv. Návštěvy si tak budou muset zajištovat testování sami, v odběrových centech, jejíž přehled naleznete níže nebo na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.

Děkujeme za respektování pravidel návštěv.

Reportáž Regionální televize o aktuální situaci související s onemocněním COVID-19 v zařízeních, poskytujících sociální a zdravotní služby ve Valašském Meziříčí

19.11.2020

 

 

 

Informace pro pacienty a uživatele služeb o povinném testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

13.11.2020

 

Na základě mimořádných opatření MZČR z 2.11.2020 č. 47828/2020-3 je od 4.11.2020 nařízeno povinné testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Přinášíme potřebné informace o testování v naší organizaci.

 • Testovací sady nám byly doručeny dne 12.11.2020, testování bylo zahájeno 13.11.2020.
 • V naší organizaci se testování týká pacientů a uživatelů sociálních služeb v lůžkovém hospici CITADELA, pobytových odlehčovacích služeb a domova se zvláštním režimem (vyjma osob v terminálním stavu). Na ostatní pacienty a uživatele služeb se toto nařízení nevztahuje. Tito pacienti a uživatelé služeb budou testování pouze v případě, vyskytnou – li se u nich příznaky nemoci, a to na základě doporučení jejich praktického lékaře.
 • Testování zajišťuje zdravotnický personál naší organizace.
 • Testování se bude opakovat vždy po 5 dnech.
 • V případě zjištění pozitivního výsledku testu u pacientů a uživatelů služeb, budou tyto osoby považovány za osoby s probíhajícím onemocněním COVID-19. Následně budou tyto osoby přeloženy na speciálně vyčleněné pokoje.
 • Výsledky testu budou předány KHS, ÚZIS a ošetřujícímu lékaři.
 • Další postup bude určen na základě doporučení ošetřujícího lékaře a KHS.
 • Pro potřeby KHS jsme povinni zjišťovat rizikové kontakty.

Děkujeme za součinnost při zajištění tohoto nařízení. Potřebujeme víc než kdy jindy vaše pochopení a spolupráci, abychom celou situaci zvládli.

 

Poradna pro pečující je v provozu

2.11.2020

Poradna pro pečující je opět v provozu. V souvislosti se současnou situací funguje pro pečující zejména po telefonu a to na telefonních číslech 730 190 733734 698 906.

Na dalším postupu pomoci se dohodneme na základě vašich potřeb. Děkujeme, že minimalizujete osobní kontakty s našimi zaměstnanci. 

Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek je omezený, termíny vrácení a zápůjčky si můžete dohodnout na telefonním čísle 737 966 347.

 

Jak pečovat o své blízké doma

30.10.2020

Souhrnné informace pro osoby pečující o své blízké naleznete na odkazu https://www.valasskemezirici.cz/informace-pro-osoby-pecujici-o-sve-blizke/d-44601.

V péči o vašeho blízského Vám může pomoci Sedmero rad pro pečující, stejně jako názorná videa a příručky. Dostupné jsou na: https://www.pecujdoma.cz/poradna/prirucky-a-videa/.

 

Užitečné informace a rady 

27.10.2020

Co mám dělat, když jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou

Co mám dělat, když se u mě projevily příznaky COVID - 19

Co mám dělat, když mám pozitivní výsledky testu

Co mám dělat, když mám negativní výsledky testu

Upřesnění pojmů

 

Prosba o omezení osobních kontaktů

26.10.2020

S ohledem na vývoj současné situace žádáme žadatele o službu, osoby blízké našich klientů a zájemce o zaměstnání, aby minimalizovali osobní kontakt s našimi pracovníky a kontaktovali nás prostřednictvím telefonů či e-mailů.

Zájemci o službu, blízcí našich klientů
T:     571 629 084    Hospic CITADELA    
T:     730 195 068    Dům sociálních služeb - služby domácí péče
E:     info@diakonievm.cz

Zájemci o zaměstnání
E:     personalni@diakonievm.cz
T:     571 629 084

Děkujeme za pochopení.

 

Vyjádření k současné situaci v Diakonii Valašské Meziříčí

21.10.2020

Vážení klienti, rodinní příslušníci, kolegové, přátelé a spolupracovníci Diakonie Valašské Meziříčí,

přesto, že máme od jarních měsíců zavedena veškerá platná protiepidemiologická opatření, od začátku měsíce října se nákaza COVID-19 nevyhla také našim pracovníkům. Několik pracovníků se s onemocněním léčí, část byla v kontaktu s nemocnými a jsou nyní v karanténě. Kromě těchto pracovníků je také část dlouhodobě nemocných pro jiná onemocnění. Všichni pracovníci, u kterých se objeví zdravotní potíže, zůstávají v preventivní karanténě. Díky této situaci nám nyní chybí ve službách 30 zaměstnanců. Nedostatek personálu se snažíme nahradit brigádníky, studenty s nařízenou pracovní povinností a dobrovolníky, abychom byli schopni zajistit péči o naše klienty.

V současné době nemáme nákazu COVID-19 v žádném z našich pobytových zařízení a o všechny klienty a pacienty je postaráno. Na základě zkušeností z jarní vlny, jsme se předzásobili ochrannými pomůckami a prostředky a nastavili ve všech službách preventivní postupy před šířením nákazy COVID-19.

Od 1. října platí v pobytových službách zákaz návštěv a zákaz vycházení klientů mimo areál, výjimky u terminálně nemocných povoluje pouze lékař hospice a vedoucí domova se zvláštním režimem. Dodržujeme všechna nařízení vlády, naši klienti jsou v pravidelné lékařské péči našich lékařů a jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí.

Náročnější situace je v terénních službách, kde se naši pracovníci dostávají do většího rizika a kontaktu s nakaženými osobami. Nejvíce pracovníků nám chybí v pečovatelské službě a službách domácí péče. Proto v těchto službách v souladu s usnesením vlády z 12.10.2020 po dobu nouzového stavu poskytujeme pouze služby v nezbytné míře s tím, že jak pracovníci, tak klienti musí používat ochranné prostředky dýchacích cest. Zároveň se obracíme na všechny klienty, osoby blízké a žadatele, aby nás neprodleně informovali o výskytu příznaků nemoci, nařízené karanténě, či zjištěné nemoci COVID-19.

Děkuji veškerému personálu v přímé péči i technickým pracovníků za jejich nasazení a obětavost. Vážím si všech svých spolupracovníků a věřím, že tuto náročnou situaci společně zvládneme.

Děkuji také vám všem, kteří nás v této nelehké době podporujete, ať už materiální nebo dobrovolnou pomocí. Budeme vás nadále informovat o aktuální situaci v našich službách.

Mgr. Květoslava Othová,
ředitelka Diakonie Valašské Meziříčí

 

Prozatimní uzavření Poradny pro pečující

19.10.2020

V souvislosti se současnou situací jsme nuceni na nezbytně dlouhou dobu uzavřít Poradnu pro pečující. V případě potřeby prosím kontaktujte jednotlivé služby. 

Kontakty na ně naleznete na: https://www.diakonievm.cz/kontakty/sluzby/.

Provoz Půjčovny kompenzačních pomůcek je v současné době také omezený. Nezbytné zápůjčky si můžete dohodnout na telefonním čísle 737 966 347.

Děkujeme za pochopení.

 

Prosba o výpomoc

19.10.2020

Prosíme studenty zdravotnických oborů vysokých i středních škol případně další zájemce se zdravotnickým vzděláním, kteří by nám mohli vypomoci se zajištěním péče o klienty Diakonie Valašské Meziříčí, zejména v hospici CITADELA a v terénních službách, aby nás kontaktovali. 
 
Zároveň prosíme o pomoc dobrovolníky, kteří by mohli pomoci se zajištěním nákupů pro klienty terénních služeb, aby se nám také ozvali.
 
Telefonní číslo: 731 453 203
E-mail: personalni@diakonievm.cz
Děkujeme za vaši pomoc. 

 

Poradna pro pečující po telefonu

16.10.2020

V souvislosti se současnou situací funguje poradna pro pečující pouze po telefonu a to na telefonních číslech 730 190 733734 698 906. Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek je omezený, termíny vrácení a zápůjčky si můžete dohodnout na telefonním čísle 737 966 347.

Děkujeme za pochopení.

Spojení rodinných příslušníků se svými blízkými v období zákazu návštěv

12.10.2020

V souvislosti se zákazem návštěv nabízíme rodinným příslušníkům spojení se svými blízkými prostřednictvím telefonních hovorů a aplikací pro videohovory.

V hospici CITADELA nabízíme spojení prostřednictvím videohovorů. Spojení zprostředkujeme v předem domluvenou dobu tak, aby nedošlo k narušení chodu zařízení.

Dobu spojení si můžete domluvit na telefonním čísle 734 862 210 v pracovních dnech v časech od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 13:00.

Kontakty:

 • aplikace Skype: Diakonie Valašské Meziříčí
 • aplikace Messenger: Středisko Diakonie VM
 • kontakt pro WhatsApp: 734 862 210

V domově se zvláštním režimem lze kontaktovat vaše blízké, kteří nejsou vybavení vlastním mobilním telefonem, prostřednictvím:

 • telefonní linky: 734 236 518
 • aplikace Messenger: Středisko Diakonie VM

Zprostředkování hovorů budou organizovat pracovníci domova se zvláštním režimem v následujících časech:

PO, ST

8:00 – 16:30

ÚT, ČT, PÁ

8:00 – 15:00

SO, NE

9:00 – 16:00

V sobotu a v neděli je možné vaše blízké kontaktovat pouze na telefonním čísle 734 236 518.

Děkujeme za pochopení.

 

Omezení návštěv

9.10.2020

Na základě usnesení vlády České republiky v souvislosti s aktuální nepříznivou epidemiologickou situací probíhající epidemie onemocnění COVID-19 platí od 9. 10. 2020 do 25. 10. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV klientů na odlehčovací službě a v domově se zvláštním režimem s výjimkou návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění v hospici CITADELA.
Návštěvy u terminálních pacientů jsou OMEZENY pouze na nejbližší rodinné příslušníky a po předchozí domluvě s lékařem hospice. Děkujeme za pochopení.

1 Usneseni vlady CR c. 998_omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb_9.10.2020

Omezení návštěv 

8.10.2020

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci probíhající epidemie onemocnění COVID-19 vydala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje doporučení na omezení návštěv. Z důvodu vysokého rizika výskytu respiračních onemocnění a zdravotní "křehkosti" našich klientů, jsou

 • návštěvy pro klienty na ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ a v DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM až do odvolání ředitelkou zařízení ZAKÁZÁNY,
 • návštěvy pro klienty v terminálním stádiu až do odvolání ředitelkou zařízení OMEZENY pouze na nejbližší rodinné příslušníky a po předchozí domluvě s lékařem hospice.

Cílem tohoto opatření je snaha ochránit naše pacienty. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

KHS Zlín - doporučení_8.10.2020

 

Nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

3. 7. 2020
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí s účinností od 4. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb. Na základě tohoto nařízení mohou návštěvy klientů nadále probíhat pouze za podmínek dodržování preventivních opatření. Děkujeme za jejich respektování.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

ZÁVAZNÝ POSTUP PRO NÁVŠTĚVY ve zdravotních a sociálních službách poskytovaných v budově hospice CITADELA a domově se zvláštním režimem platný od 4. července 2020 do odvolání:

Rozhodnutí ředitelky ze dne 3.7.2020

Děkujeme za pochopení.

 

Návštěvy klientů

30. 6. 2020
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání v pobytových zařízeních lůžkové péče a zařízeních sociálních služeb omezení provozu. Na základě tohoto nařízení mohou návštěvy klientů nadále probíhat pouze za podmínek dodržování preventivních opatření. Děkujeme za jejich respektování.

Mimořádné opatření_ze dne 29. 6. 2020

ZÁVAZNÝ POSTUP PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DIAKONIE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

 

Obnovení provozu denního stacionáře DOBROMYSL

19. 6. 2020

V pondělí 22. 6. 2020 se obnovuje provoz Denního stacionáře DOBROMYSL. Pro zajištění bezpečí pracovníků a dalších klientů budou pracovníci služby u všech klientů při každé návštěvě denního stacionáře ověřovat epidemiologickou situaci. Podmínky poskytování služby se budou průběžně na základě vydaných rozhodnutí, nařízení, metodik MPSV upravovat.

Děkujeme za pochopení.

Vstupní informace pro klienty a pečující k 22. 6.
Čestné prohlášení - DS

 

Dobročinný obchůdek Darovánek opět otevírá

17.6.2020

Dobročinný obchůdek Darovánek se dne 22. 6. 2020 opět otevírá veřejnosti. Otevřeno bude vždy v pondělí, středu a pátek v čase 9.00 - 17.00 hodin. Přijďte nakoupit a udělat si radost sobě i nám. Z technických důvodů je do konce srpna stále pozastaven příjem zboží. Děkujeme za pochopení.

 

Obnovení návštěv v Hospici CITADELA a Domově se zvláštním režimem

21.5.2020

Díky pozitivnímu vývoji epidemiologické situace spojené s nákazou Covid-19 může docházet k postupnému rozvolňování opatření. Od 25. 5. 2020 tak mohou rodinní příslušníci a blízcí klientů pobytových služeb Hospice CITADELA a Domova se zvláštním režimem opět navštěvovat své blízké. Návštěvy však mohou probíhat pouze za podmínek dodržování všech preventivních opatření. Chceme minimalizovat rizika a chránit tak seniory, ošetřující personál i vás. Děkujeme za jejich respektování.

ZÁVAZNÝ POSTUP PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ:

 

Další prodloužení uzavření Denního stacionáře

21.5.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 15.5.2020 č.j. MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN je do 22.6.2020 prodlouženo uzavření Denního stacionáře pro seniory. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit.

Rozhodnutí ředitelky ze dne 21 05 2020 - COVID_19 - DS

 

Ukončení provozu linky pomoci seniorům

17.5.2020

Provoz linky, která zprostředkovávala pomoc dobrovolníků (organizovaných Dobrovolnickým centem ADRA Valašské Meziříčí) seniorům s nákupy potravin a zajištěním léků v průběhu nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru je ukončen.
Linka během své činnosti strávila cca 50 hodin vyřizováním dotazů a ve spolupráci s dobrovolníky pomohla desítkám osob. Dobrovolníci zajistili přes 100 nákupů, rozdali přes 2 200 roušek a také jinak pomáhali seniorům.
Telefonní číslo Poradny pro pečující 734 698 906 je nadále funkční i pro případné zájemce o informace.

 

Prodloužení uzavření Denního stacionáře

30.4.2020

Usnesením vlády ČR ze dne 24.dubna 2020 č. 461, byl schválen Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Na základě těchto platných usnesení vlády ČR je do 31.5.2020 prodlouženo uzavření Denního stacionáře pro seniory. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit.

Rozhodnutí ředitelky_9 04 2020

Pošlete dopis seniorům

28.4.2020

Lidé žijící v domovech pro seniory se ocitli v naprosté izolaci, většinu dne tráví osaměle na svých pokojích. Pečovatelé dělají maximum, ale v případě, že senioři nemají funkční rodinu nebo přátele, nemají žádnou jinou psychickou oporu. Pomozte nám rozdávat radost seniorům, kteří se v této nelehké situaci ocitli v izolaci. Napište ideálně rukou (ale čitelně) pohled nebo krátký pozdrav na maximálně jednu A4. Můžete zapojit děti, ať nakreslí obrázek. Dopis můžete oskenovat nebo vyfotit mobilním telefonem a poslat emailem: darci@diakonievm.cz. Dopis můžete také poslat poštou na naši adresu:

Diakonie Valašské Meziříčí
Dopis pro radost
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí

Pokud nám zasíláte dopis poštou a chcete vědět, jak dopisy pro radost pomáhaly, nechte nám na vás kontakt (jméno, příjmení, email). Rádi vás budeme informovat, co se s dopisy děje.

Děkujeme, že si uděláte čas a věnujete trochu radosti tam, kde je to třeba.

Vrácení zapůjčených kompenzačních pomůcek je opět možné

24.4.2020

Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 737 966 347 nebo na e-mailu: pujcovna@diakonievm.cz. Vrácení dříve zapůjčených pomůcek je po předchozí telefonické domluvě opět možné.

 

Možnost spojení prostřednictvím videohovorů

17.4.2020

Diakonie Valašské Meziříčí získala do svých pobytových služeb darem notebook a tablety, díky kterým se mohou prostřednictvím videohovorů spojit rodinní příslušníci se svýmí blízkými, o které pečujeme v našich službách. Pro bližší informace kontaktujte sociální pracovnice.

 

Prosba rodinným příslušníkům

12.4.2020

Vážení rodinní příslušníci, s ohledem na zákaz návštěv, ke kterému jsme přistoupili v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu koronaviru COVID-19, stále vážnou epidemilogickou situací a pro zvládnutí tohoto náročného období, vás žádáme o co nejlepší součinnost s našim zařízením.

Prosíme Vás, aby jste svým blízkým nepřinášeli do hospice a domova se zvláštním režimem žádné balíčky či potraviny. Výjimku mohou tvořit jen ty, které jsou v originálním obalu a je možné je dezinfikovat. Vaši blízcí mají v našich zařízeních vše potřebné a vnášení věcí může být vážným rizikem pro zdraví klientů i pracovníků. 

Zároveň prosíme rodiny klientů Domova se zvláštním režimem, aby se svými blízkými, kteří nejsou vybaveni vlastním mobilním telefonem, spojovali přes pracovníky domova na telefonním čísle 739 236 518 v čase od 15:00 do 17:00. 

Děkujeme za důvěru, se kterou můžeme pečovat o Vaše blízké. Děkujeme vám za spolupráci a pochopení výše zmíněných omezení.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19

9.4.2020

I v době koronavirové krize sestřičky i pečovatelky denně vyráží do terénu, aby pomohli všem, kteří ve svých domovech potřebují pomoci. Sestřičky v hospici se denně starají o lidi v závěru života, pečovatelky odlehčují pečujícím v péči o jejich blízké, aby měli prostor k odpočinku. Tým v domově se stará o lidi s demencí. Aby chránili sebe i všechny, o které se starají, potřebují více než kdy jindy ochranné pomůcky. Jejich spotřeba je oproti běžným dnům více než trojnásobná a cena těchto pomůcek mnohem vyšší, některé vybavení pro případ karantény chybí úplně. 

Pomozte nám ochránit lidi, kteří se starají o ty nejohroženější.
Podpořte naši činnost, přispějte nám na nákup ochraných pomůcek. 

Své dary můžete poukázat online platbou na náš transparentní účet 

115-2766120267/0100

se zprávou pro příjemce Nevzdáváme to! 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU.

Vystavení potvrzení o daru je samozřejmostí. Můžete nás podpořit milou zprávou. Kontaktujte nás na e-mailu www.darci@diakonievm.cz nebo na telefonním čísle 739 244 

 

Prodloužení uzavření Denního stacionáře Dobromysl
8.4.2020
Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v souvislosti s prodloužením nouzového stavu do 30. 4. 2020 je do této doby prodlouženo také uzavření služby Denního stacionáře pro seniory. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit. 

Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí ředitelky_08 04 2020

Rady, jak nosit roušku a pečovat o ni

23.3.2020

Chcete zůstat zdraví a nenakazit se? Chraňte se, noste roušku. Aby byla funkční, je třeba ji nosit správně a pečovat o ni.

 • Před prvním použitím si látkovou roušku vyperte a vyžehlete.
 • Používání roušky je efektivní pouze v kombinaci s častým mytím rukou mýdlem nebo dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu.
 • Před nasazením roušky si umyjte ruce.
 • Rouškou si zakryjte nos i ústa a ujistěte se, že mezi obličejem a rouškou nejsou mezery.
 • Během nošení se roušky nedotýkejte.
 • Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za jinou.
 • Pokud se pohybujete někde, kde je více lidí (např. obchod) po návratu domů roušku vyměňte.
 • Roušku sundávejte zezadu, roušku ihned vyhoďte do uzavíratelného koše a pořádně si umyjte ruce mýdlem (alespoň po dobu 30 vteřin).
 • Roušku perte min. na 60 stupňů, nejlepší sterilizace roušky - nechat v hrnci s vodou povařit 5 min. Poté roušku ještě přežehlete ideálně parní žehličkou nebo na nejvyšší stupeň žehličky bez páry.
 • V domácím prostředí roušku nosit nemusíte.

Klíčové rady pro starší spoluobčany a osoby s chronickými nemocemi

22.3.2020

Virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, napadá lidi každého věku. Jsou však dvě skupiny osob, u kterých je vyšší riziko závažného průběhu tohoto onemocnění. Jedná se starší osoby (nad 60 let věku) a lidi se závažnými zdravotními problémy (kardiovaskulární choroby, chronické respirační a onkologická onemocnění). Respektujte prosím tyto rady:

 1. Minimalizujte svůj pohyb mezi lidmi. Pro zajištění nutných pochůzek jako jsou nákupy potravin a léků oslovte své blízké nebo kontaktujte naši linku na tel.č. 734 698 906 a my Vám pomoc zajistíme. 
 2. Pokud přijímáte návštěvu doma, vyměňte si pozdravy ve vzdálenosti minimálně 1 metru.
 3. Často si myjte ruce – vodou a mýdlem. Zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
 4. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.
 5. Požádejte návštěvníky a ty, kteří s Vámi žijí, aby si myli ruce.
 6. Pravidelně čistěte a dezinfikujte povrchy ve Vaší domácnosti, zvláště povrchy, kterých se lidé často dotýkají (např. kliky u vstupních dveří, v bytě, madla, plocha kuchyňské linky, telefon)
 7. Pokud se někdo, s kým žijete, necítí dobře (zvláště pokud má možné příznaky COVID-19), omezte Váš společný prostor na minimum.
 8. Pokud budete mít příznaky onemocnění COVID-19, kontaktujte telefonicky svého ošetřujícího lékaře (Zůstaňte doma a čekejte na další pokyny).
 9. Při příznacích onemocnění dýchacích cest, při kašli a kýchání používejte zásadně papírové kapesníčky, které po použití vyhoďtě do uzavíratelného koše.
 10. Nebojte se v předstihu připravit plán pro případ propuknutí epidemie s osobami ve Vašem okolí.
 11. V případě, že půjdete do veřejných prostor, dodržujte stejná preventivní opatření, jaká dodržujete doma.
 12. Pro aktuální informace sledujte web valmez.cz, stránky Ministerstva zdravotnictví ČR – www.mzcr.cz a veřejnoprávní média (Česká televize, Český rozhlas).

Pokud nepatříte do ohrožené skupiny, ale máte kolem sebe někoho takového, kontaktujte jej a nabídněte mu svou pomoc se zajištěním nutných pochůzek. Pokud můžete, zajistěte, aby Váš blízký nemusel vycházet z domu na místa s více lidmi (nákupní střediska, lékař, pošta .. ). Poskytujte mu dostatek informací i v průběhu dalších dnů. Preventivní opatření může dělat každý z nás.

Poskytování služeb je zachováno

23.3.2020

I v nouzovém stavu usilujeme o naplňování svého poslání v maximální míře. Respektujeme rozhodnutí MZ a doporučení MPSV, na první místo stavíme zdraví pracovníků a zajištění péče o klienty. S ohledem na přijatá opatření dle nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020 budou po dobu nouzového stavu nadále poskytovány pobytové zdravotní a sociální služby Diakonie Valašské Meziříčí:

 • Hospic CITADELA (úřední hodiny sociálních pracovnic fungují v omezené pracovní době: pondělí - čtvrtek: 8:00 - 14:30; pátek: 8:00 - 13:30)
 • Odlehčovací služby pobytové (úřední hodiny sociálních pracovnic fungují v omezené pracovní době: pondělí - čtvrtek: 8:00 - 14:30; pátek: 8:00 - 13:30)
 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Pro všechny služby platí nadále zákaz návštěv

Současně budou nadále poskytovány také služby domácí péče pro seniory a nemocné:         

 • Poradna pro pečující
 • Zdravotní ošetřovatelská péče
 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služby terénní
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek (funguje v omezeném režimu po předchozí telefonické domluvě na tel.č. 737 966 347, vrácení dříve zapůjčených pomůcek není možné)
 • Sociální rehabilitace

V termínu od 16. 3. 2020 do 11. 4. 2020 nebudou poskytovány ambulantní služby:

 • Denní stacionář
 • Sociální rehabilitace

S ohledem na vývoj situace se může doba uzavření služeb změnit.

Zároveň je do odvolání pozastaven provoz dobročinného obchůdku Darovánek, vč. přijmu zboží.

V souladu s usnesením vlády žádáme všechny žadatele o službu a osoby blízké našich klientů, aby minimalizovali osobní kontakt s našimi pracovníky a kontaktovali nás prostřednictvím telefonu, e-mailu či sociálních sítí:

T:         571 629 084               Hospic CITADELA    
T:         730 195 068               Dům sociálních služeb - služby domácí péče
E:        info@diakonievm.cz
FB:      @diakonievm

Telefonní linka pro pomoc seniorům

17.3.2020

Senioři, kteří se ocitli v současné situaci v izolaci a nemají možnost zajistit si nákup potravin a léků, mohou v případě potřeby požádat o pomoc na lince Diakonie Valašské Meziříčí tel. číslo:

734 698 906.

Zajišťovat pomoc budou dobrovolníci humanitární organizace ADRA nebo pracovníci pečovatelské služby Diakonie Valašské Meziříčí. 

Lidem, kteří v souvislosti s aktuální krizí prožívají strach, úzkost nebo obavy a potřebují podporu, nabízí Diakonie bezplatnou krizovou linku 800 567 567. Linka je v provozu každý den od 9 do 20 hodin. Je anonymní a její provoz zajišťují odborníci z oblasti krizové intervence SOS centra Diakonie.

S naším zřizovatelem, Evangelickou církví, zveřejňujeme také audionahrávky s každodenním duchovním povzbuzením.

Chci si poslechnout

 

Mimořádná opatření 

16.3.2020

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 3. 2020 a Krajské hygienické stanice Zlín ze dne 5. 3. 2020 platí do odvolání v zařízeních Hospic CITADELA, Odlehčovací službě a v Domově se zvláštním režimem provozovaných Diakonií Valašské Meziříčí zákaz návštěv.

V souladu s vydaným nařízením MZ CR č. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN budou na základě rozhodnutí lékaře hospice CITADELA povoleny výjimky u pacientů v termálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, a to za níže uvedených podmínek.

Vyhlášení mimořádných opatření

Zároveň jsou s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v termínu od 16. 3. 2020 do 11. 4. 2020 uzavřeny služby denního stacionáře a služby sociální rehabilitace. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit.

Rozhodnutí ředitelky_13 03 2020

Mimořádná opatření jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19. Tyto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob. 

Zákaz návštěv 

6.3.2020

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín v souvislosti s možným šířením COVID-19 platí od 6.3.2020 do odvolání v zařízeních Hospic CITADELA, Odlehčovací službě a v Domově se zvláštním režimem provozovaných Diakonií Valašské Meziříčí zákaz návštěv.

Děkujeme za pochopení.

Doporučení omezení návštěv COVID_19 ZZ a ÚSP

Výzva pro zaměstnance

4.3.2020

Vyzýváme pracovníky, kteří cestovali nebo jsou nyní na dovolené v oblastech s výskytem nákazy, zejména v Itálii, aby po návratu ze zahraniční cesty domů kontaktovali pracoviště Krajské hygienické stanice Zlín na tel. číslech: 577 006 759 a  724 221 953, nepřetržite od 7:00 do 18:00, kde prověří, zda jim bude nařízeno karanténní opatření.

Po návratu neporodleně kontaktujte ředitelku střediska na tel. čísle 605 223 405, kde se domluvíte na podmínkách pro návrat do svého zaměstnání.

Informace o výskytu koronaviru a aktuální situace ve Zlínském kraji - aktualizace k 2.3.2020
Informace KHSZK_COVID-19

Vyhlášení mimořádkých režimových opatření

3.3.2020

S ohledem na odborná doporučení a s cílem minimalizovat rizika nákazy infekčními chorobami zavádíme v Hospici CITADELA a v Domově se zvláštním režimem od 3.3.2020 následující opatření, které se týkají příchozích návštěv do zařízení:

 • Zákaz návštěv osobám s počínajícími projevy onemocnění: rýma, kašel, obtížné dýchání, bolest svalů atd.
 • Při příchodu si každý návštěvník vydezinfikuje ruce - dávkovače jsou umístěny ve vstupních prostorách jednotlivých oddělení a v recepci.
 • Návštěvy klientů a pacientů mohou probíhat pouze v jejich pokojích.
 • V jídelnách na jednotlivých patrech mohou pobývat pouze klienti služeb.
 • Tato opatření se mohou měnit dle dalších doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlíně.
 • Platnost tohoto opatření platí do odvolání.

Vyhlášení mimořádných režimových opatření - rozhodnutí ředitele ke dni 3.3.2020