Souhrnné informace k současné situaci - průběžně aktualizováno

13. listopadu 2020

Průběžně doplňujeme aktuální informace k současné situaci v Diakonii Valašské Meziříčí.

Informace k současné situaci
13. listopadu 2020 - Souhrnné informace k současné situaci - průběžně aktualizováno

Reportáž Regionální televize o aktuální situaci související s onemocněním COVID-19 v zařízeních, poskytujících sociální a zdravotní služby ve Valašském Meziříčí

19.11.2020

 

 

 

Informace pro pacienty a uživatele služeb o povinném testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

13.11.2020

Na základě mimořádných opatření MZČR z 2.11.2020 č. 47828/2020-3 je od 4.11.2020 nařízeno povinné testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Přinášíme potřebné informace o testování v naší organizaci.

 • Testovací sady nám byly doručeny dne 12.11.2020, testování bylo zahájeno 13.11.2020.
 • V naší organizaci se testování týká pacientů a uživatelů sociálních služeb v lůžkovém hospici CITADELA, pobytových odlehčovacích služeb a domova se zvláštním režimem (vyjma osob v terminálním stavu). Na ostatní pacienty a uživatele služeb se toto nařízení nevztahuje. Tito pacienti a uživatelé služeb budou testování pouze v případě, vyskytnou – li se u nich příznaky nemoci, a to na základě doporučení jejich praktického lékaře.
 • Testování zajišťuje zdravotnický personál naší organizace.
 • Testování se bude opakovat vždy po 5 dnech.
 • V případě zjištění pozitivního výsledku testu u pacientů a uživatelů služeb, budou tyto osoby považovány za osoby s probíhajícím onemocněním COVID-19. Následně budou tyto osoby přeloženy na speciálně vyčleněné pokoje.
 • Výsledky testu budou předány KHS, ÚZIS a ošetřujícímu lékaři.
 • Další postup bude určen na základě doporučení ošetřujícího lékaře a KHS.
 • Pro potřeby KHS jsme povinni zjišťovat rizikové kontakty.

Děkujeme za součinnost při zajištění tohoto nařízení. Potřebujeme víc než kdy jindy vaše pochopení a spolupráci, abychom celou situaci zvládli.

 

Poradna pro pečující je v provozu

2.11.2020

Poradna pro pečující je opět v provozu. V souvislosti se současnou situací funguje pro pečující zejména po telefonu a to na telefonních číslech 730 190 733734 698 906.

Na dalším postupu pomoci se dohodneme na základě vašich potřeb. Děkujeme, že minimalizujete osobní kontakty s našimi zaměstnanci. 

Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek je omezený, termíny vrácení a zápůjčky si můžete dohodnout na telefonním čísle 737 966 347.

 

Jak pečovat o své blízké doma

30.10.2020

Souhrnné informace pro osoby pečující o své blízké naleznete na odkazu https://www.valasskemezirici.cz/informace-pro-osoby-pecujici-o-sve-blizke/d-44601.

V péči o vašeho blízského Vám může pomoci Sedmero rad pro pečující, stejně jako názorná videa a příručky. Dostupné jsou na: https://www.pecujdoma.cz/poradna/prirucky-a-videa/.

 

Užitečné informace a rady 

27.10.2020

Co mám dělat, když jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Co mám dělat, když se u mě projevily příznaky COVID - 19.

Co mám dělat, když mám pozitivní výsledky testu.

Co mám dělat, když mám negativní výsledky testu.

Upřesnění pojmů.

 

Prosba o omezení osobních kontaktů

26.10.2020

S ohledem na vývoj současné situace žádáme žadatele o službu, osoby blízké našich klientů a zájemce o zaměstnání, aby minimalizovali osobní kontakt s našimi pracovníky a kontaktovali nás prostřednictvím telefonů či e-mailů.

Zájemci o službu, blízcí našich klientů
T:     571 629 084    Hospic CITADELA    
T:     730 195 068    Dům sociálních služeb - služby domácí péče
E:     info@diakonievm.cz

Zájemci o zaměstnání
E:     personalni@diakonievm.cz
T:     571 629 084

Děkujeme za pochopení.

 

Vyjádření k současné situaci v Diakonii Valašské Meziříčí

21.10.2020

Vážení klienti, rodinní příslušníci, kolegové, přátelé a spolupracovníci Diakonie Valašské Meziříčí,

přesto, že máme od jarních měsíců zavedena veškerá platná protiepidemiologická opatření, od začátku měsíce října se nákaza COVID-19 nevyhla také našim pracovníkům. Několik pracovníků se s onemocněním léčí, část byla v kontaktu s nemocnými a jsou nyní v karanténě. Kromě těchto pracovníků je také část dlouhodobě nemocných pro jiná onemocnění. Všichni pracovníci, u kterých se objeví zdravotní potíže, zůstávají v preventivní karanténě. Díky této situaci nám nyní chybí ve službách 30 zaměstnanců. Nedostatek personálu se snažíme nahradit brigádníky, studenty s nařízenou pracovní povinností a dobrovolníky, abychom byli schopni zajistit péči o naše klienty.

V současné době nemáme nákazu COVID-19 v žádném z našich pobytových zařízení a o všechny klienty a pacienty je postaráno. Na základě zkušeností z jarní vlny, jsme se předzásobili ochrannými pomůckami a prostředky a nastavili ve všech službách preventivní postupy před šířením nákazy COVID-19.

Od 1. října platí v pobytových službách zákaz návštěv a zákaz vycházení klientů mimo areál, výjimky u terminálně nemocných povoluje pouze lékař hospice a vedoucí domova se zvláštním režimem. Dodržujeme všechna nařízení vlády, naši klienti jsou v pravidelné lékařské péči našich lékařů a jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí.

Náročnější situace je v terénních službách, kde se naši pracovníci dostávají do většího rizika a kontaktu s nakaženými osobami. Nejvíce pracovníků nám chybí v pečovatelské službě a službách domácí péče. Proto v těchto službách v souladu s usnesením vlády z 12.10.2020 po dobu nouzového stavu poskytujeme pouze služby v nezbytné míře s tím, že jak pracovníci, tak klienti musí používat ochranné prostředky dýchacích cest. Zároveň se obracíme na všechny klienty, osoby blízké a žadatele, aby nás neprodleně informovali o výskytu příznaků nemoci, nařízené karanténě, či zjištěné nemoci COVID-19.

Děkuji veškerému personálu v přímé péči i technickým pracovníků za jejich nasazení a obětavost. Vážím si všech svých spolupracovníků a věřím, že tuto náročnou situaci společně zvládneme.

Děkuji také vám všem, kteří nás v této nelehké době podporujete, ať už materiální nebo dobrovolnou pomocí. Budeme vás nadále informovat o aktuální situaci v našich službách.

Mgr. Květoslava Othová,
ředitelka Diakonie Valašské Meziříčí

 

Prozatimní uzavření Poradny pro pečující

19.10.2020

V souvislosti se současnou situací jsme nuceni na nezbytně dlouhou dobu uzavřít Poradnu pro pečující. V případě potřeby prosím kontaktujte jednotlivé služby. 

Kontakty na ně naleznete na: https://www.diakonievm.cz/kontakty/sluzby/.

Provoz Půjčovny kompenzačních pomůcek je v současné době také omezený. Nezbytné zápůjčky si můžete dohodnout na telefonním čísle 737 966 347.

Děkujeme za pochopení.

 

Prosba o výpomoc

19.10.2020

Prosíme studenty zdravotnických oborů vysokých i středních škol případně další zájemce se zdravotnickým vzděláním, kteří by nám mohli vypomoci se zajištěním péče o klienty Diakonie Valašské Meziříčí, zejména v hospici CITADELA a v terénních službách, aby nás kontaktovali. 
 
Zároveň prosíme o pomoc dobrovolníky, kteří by mohli pomoci se zajištěním nákupů pro klienty terénních služeb, aby se nám také ozvali.
 
Telefonní číslo: 731 453 203
E-mail: personalni@diakonievm.cz
Děkujeme za vaši pomoc. 

 

Poradna pro pečující po telefonu

16.10.2020

V souvislosti se současnou situací funguje poradna pro pečující pouze po telefonu a to na telefonních číslech 730 190 733734 698 906. Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek je omezený, termíny vrácení a zápůjčky si můžete dohodnout na telefonním čísle 737 966 347.

Děkujeme za pochopení.

Spojení rodinných příslušníků se svými blízkými v období zákazu návštěv

12.10.2020

V souvislosti se zákazem návštěv nabízíme rodinným příslušníkům spojení se svými blízkými prostřednictvím telefonních hovorů a aplikací pro videohovory.

V hospici CITADELA nabízíme spojení prostřednictvím videohovorů. Spojení zprostředkujeme v předem domluvenou dobu tak, aby nedošlo k narušení chodu zařízení.

Dobu spojení si můžete domluvit na telefonním čísle 734 862 210 v pracovních dnech v časech od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 13:00.

Kontakty:

 • aplikace Skype: Diakonie Valašské Meziříčí
 • aplikace Messenger: Středisko Diakonie VM
 • kontakt pro WhatsApp: 734 862 210

V domově se zvláštním režimem lze kontaktovat vaše blízké, kteří nejsou vybavení vlastním mobilním telefonem, prostřednictvím:

 • telefonní linky: 734 236 518
 • aplikace Messenger: Středisko Diakonie VM

Zprostředkování hovorů budou organizovat pracovníci domova se zvláštním režimem v následujících časech:

PO, ST

8:00 – 16:30

ÚT, ČT, PÁ

8:00 – 15:00

SO, NE

9:00 – 16:00

V sobotu a v neděli je možné vaše blízké kontaktovat pouze na telefonním čísle 734 236 518.

Děkujeme za pochopení.

 

Omezení návštěv

9.10.2020

Na základě usnesení vlády České republiky v souvislosti s aktuální nepříznivou epidemiologickou situací probíhající epidemie onemocnění COVID-19 platí od 9. 10. 2020 do 25. 10. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV klientů na odlehčovací službě a v domově se zvláštním režimem s výjimkou návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění v hospici CITADELA.
Návštěvy u terminálních pacientů jsou OMEZENY pouze na nejbližší rodinné příslušníky a po předchozí domluvě s lékařem hospice. Děkujeme za pochopení.

1 Usneseni vlady CR c. 998_omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb_9.10.2020.pdf

Omezení návštěv 

8.10.2020

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci probíhající epidemie onemocnění COVID-19 vydala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje doporučení na omezení návštěv. Z důvodu vysokého rizika výskytu respiračních onemocnění a zdravotní "křehkosti" našich klientů, jsou

 • návštěvy pro klienty na ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ a v DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM až do odvolání ředitelkou zařízení ZAKÁZÁNY,
 • návštěvy pro klienty v terminálním stádiu až do odvolání ředitelkou zařízení OMEZENY pouze na nejbližší rodinné příslušníky a po předchozí domluvě s lékařem hospice.

Cílem tohoto opatření je snaha ochránit naše pacienty. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

KHS Zlín - doporučení_8.10.2020.pdf

 

Nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

3. 7. 2020
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí s účinností od 4. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb. Na základě tohoto nařízení mohou návštěvy klientů nadále probíhat pouze za podmínek dodržování preventivních opatření. Děkujeme za jejich respektování.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

ZÁVAZNÝ POSTUP PRO NÁVŠTĚVY ve zdravotních a sociálních službách poskytovaných v budově hospice CITADELA a domově se zvláštním režimem platný od 4. července 2020 do odvolání:

Rozhodnutí ředitelky ze dne 3.7.2020

Děkujeme za pochopení.

 

Návštěvy klientů

30. 6. 2020
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání v pobytových zařízeních lůžkové péče a zařízeních sociálních služeb omezení provozu. Na základě tohoto nařízení mohou návštěvy klientů nadále probíhat pouze za podmínek dodržování preventivních opatření. Děkujeme za jejich respektování.

Mimořádné opatření_ze dne 29. 6. 2020

ZÁVAZNÝ POSTUP PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DIAKONIE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

 

Obnovení provozu denního stacionáře DOBROMYSL

19. 6. 2020

V pondělí 22. 6. 2020 se obnovuje provoz Denního stacionáře DOBROMYSL. Pro zajištění bezpečí pracovníků a dalších klientů budou pracovníci služby u všech klientů při každé návštěvě denního stacionáře ověřovat epidemiologickou situaci. Podmínky poskytování služby se budou průběžně na základě vydaných rozhodnutí, nařízení, metodik MPSV upravovat.

Děkujeme za pochopení.

Vstupní informace pro klienty a pečující k 22. 6..docx
Čestné prohlášení- DS.docx

 

Dobročinný obchůdek Darovánek opět otevírá

17.6.2020

Dobročinný obchůdek Darovánek se dne 22. 6. 2020 opět otevírá veřejnosti. Otevřeno bude vždy v pondělí, středu a pátek v čase 9.00 - 17.00 hodin. Přijďte nakoupit a udělat si radost sobě i nám. Z technických důvodů je do konce srpna stále pozastaven příjem zboží. Děkujeme za pochopení.

 

Obnovení návštěv v Hospici CITADELA a Domově se zvláštním režimem

21.5.2020

Díky pozitivnímu vývoji epidemiologické situace spojené s nákazou Covid-19 může docházet k postupnému rozvolňování opatření. Od 25. 5. 2020 tak mohou rodinní příslušníci a blízcí klientů pobytových služeb Hospice CITADELA a Domova se zvláštním režimem opět navštěvovat své blízké. Návštěvy však mohou probíhat pouze za podmínek dodržování všech preventivních opatření. Chceme minimalizovat rizika a chránit tak seniory, ošetřující personál i vás. Děkujeme za jejich respektování.

ZÁVAZNÝ POSTUP PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ:

 

Další prodloužení uzavření Denního stacionáře

21.5.2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 15.5.2020 č.j. MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN je do 22.6.2020 prodlouženo uzavření Denního stacionáře pro seniory. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit.

Rozhodnutí ředitelky ze dne 21 05 2020 - COVID_19 - DS.pdf

 

Ukončení provozu linky pomoci seniorům

17.5.2020

Provoz linky, která zprostředkovávala pomoc dobrovolníků (organizovaných Dobrovolnickým centem ADRA Valašské Meziříčí) seniorům s nákupy potravin a zajištěním léků v průběhu nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru je ukončen.
Linka během své činnosti strávila cca 50 hodin vyřizováním dotazů a ve spolupráci s dobrovolníky pomohla desítkám osob. Dobrovolníci zajistili přes 100 nákupů, rozdali přes 2 200 roušek a také jinak pomáhali seniorům.
Telefonní číslo Poradny pro pečující 734 698 906 je nadále funkční i pro případné zájemce o informace.

 

Prodloužení uzavření Denního stacionáře

30.4.2020

Usnesením vlády ČR ze dne 24.dubna 2020 č. 461, byl schválen Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Na základě těchto platných usnesení vlády ČR je do 31.5.2020 prodlouženo uzavření Denního stacionáře pro seniory. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit.

Rozhodnutí ředitelky_9 04 2020

Pošlete dopis seniorům

28.4.2020

Lidé žijící v domovech pro seniory se ocitli v naprosté izolaci, většinu dne tráví osaměle na svých pokojích. Pečovatelé dělají maximum, ale v případě, že senioři nemají funkční rodinu nebo přátele, nemají žádnou jinou psychickou oporu. Pomozte nám rozdávat radost seniorům, kteří se v této nelehké situaci ocitli v izolaci. Napište ideálně rukou (ale čitelně) pohled nebo krátký pozdrav na maximálně jednu A4. Můžete zapojit děti, ať nakreslí obrázek. Dopis můžete oskenovat nebo vyfotit mobilním telefonem a poslat emailem: darci@diakonievm.cz. Dopis můžete také poslat poštou na naši adresu:

Diakonie Valašské Meziříčí
Dopis pro radost
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí

Pokud nám zasíláte dopis poštou a chcete vědět, jak dopisy pro radost pomáhaly, nechte nám na vás kontakt (jméno, příjmení, email). Rádi vás budeme informovat, co se s dopisy děje.

Děkujeme, že si uděláte čas a věnujete trochu radosti tam, kde je to třeba.

Vrácení zapůjčených kompenzačních pomůcek je opět možné

24.4.2020

Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 737 966 347 nebo na e-mailu: pujcovna@diakonievm.cz. Vrácení dříve zapůjčených pomůcek je po předchozí telefonické domluvě opět možné.

 

Možnost spojení prostřednictvím videohovorů

17.4.2020

Diakonie Valašské Meziříčí získala do svých pobytových služeb darem notebook a tablety, díky kterým se mohou prostřednictvím videohovorů spojit rodinní příslušníci se svýmí blízkými, o které pečujeme v našich službách. Pro bližší informace kontaktujte sociální pracovnice.

 

Prosba rodinným příslušníkům

12.4.2020

Vážení rodinní příslušníci, s ohledem na zákaz návštěv, ke kterému jsme přistoupili v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu koronaviru COVID-19, stále vážnou epidemilogickou situací a pro zvládnutí tohoto náročného období, vás žádáme o co nejlepší součinnost s našim zařízením.

Prosíme Vás, aby jste svým blízkým nepřinášeli do hospice a domova se zvláštním režimem žádné balíčky či potraviny. Výjimku mohou tvořit jen ty, které jsou v originálním obalu a je možné je dezinfikovat. Vaši blízcí mají v našich zařízeních vše potřebné a vnášení věcí může být vážným rizikem pro zdraví klientů i pracovníků. 

Zároveň prosíme rodiny klientů Domova se zvláštním režimem, aby se svými blízkými, kteří nejsou vybaveni vlastním mobilním telefonem, spojovali přes pracovníky domova na telefonním čísle 739 236 518 v čase od 15:00 do 17:00. 

Děkujeme za důvěru, se kterou můžeme pečovat o Vaše blízké. Děkujeme vám za spolupráci a pochopení výše zmíněných omezení.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19

9.4.2020

I v době koronavirové krize sestřičky i pečovatelky denně vyráží do terénu, aby pomohli všem, kteří ve svých domovech potřebují pomoci. Sestřičky v hospici se denně starají o lidi v závěru života, pečovatelky odlehčují pečujícím v péči o jejich blízké, aby měli prostor k odpočinku. Tým v domově se stará o lidi s demencí. Aby chránili sebe i všechny, o které se starají, potřebují více než kdy jindy ochranné pomůcky. Jejich spotřeba je oproti běžným dnům více než trojnásobná a cena těchto pomůcek mnohem vyšší, některé vybavení pro případ karantény chybí úplně. 

Pomozte nám ochránit lidi, kteří se starají o ty nejohroženější.
Podpořte naši činnost, přispějte nám na nákup ochraných pomůcek. 

Své dary můžete poukázat online platbou na náš transparentní účet 

115-2766120267/0100

se zprávou pro příjemce Nevzdáváme to! 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU.

Vystavení potvrzení o daru je samozřejmostí. Můžete nás podpořit milou zprávou. Kontaktujte nás na e-mailu www.darci@diakonievm.cz nebo na telefonním čísle 739 244 

 

Prodloužení uzavření Denního stacionáře Dobromysl
8.4.2020
Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v souvislosti s prodloužením nouzového stavu do 30. 4. 2020 je do této doby prodlouženo také uzavření služby Denního stacionáře pro seniory. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit. 

Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí ředitelky_08 04 2020

Rady, jak nosit roušku a pečovat o ni

23.3.2020

Chcete zůstat zdraví a nenakazit se? Chraňte se, noste roušku. Aby byla funkční, je třeba ji nosit správně a pečovat o ni.

 • Před prvním použitím si látkovou roušku vyperte a vyžehlete.
 • Používání roušky je efektivní pouze v kombinaci s častým mytím rukou mýdlem nebo dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu.
 • Před nasazením roušky si umyjte ruce.
 • Rouškou si zakryjte nos i ústa a ujistěte se, že mezi obličejem a rouškou nejsou mezery.
 • Během nošení se roušky nedotýkejte.
 • Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za jinou.
 • Pokud se pohybujete někde, kde je více lidí (např. obchod) po návratu domů roušku vyměňte.
 • Roušku sundávejte zezadu, roušku ihned vyhoďte do uzavíratelného koše a pořádně si umyjte ruce mýdlem (alespoň po dobu 30 vteřin).
 • Roušku perte min. na 60 stupňů, nejlepší sterilizace roušky - nechat v hrnci s vodou povařit 5 min. Poté roušku ještě přežehlete ideálně parní žehličkou nebo na nejvyšší stupeň žehličky bez páry.
 • V domácím prostředí roušku nosit nemusíte.

Klíčové rady pro starší spoluobčany a osoby s chronickými nemocemi

22.3.2020

Virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, napadá lidi každého věku. Jsou však dvě skupiny osob, u kterých je vyšší riziko závažného průběhu tohoto onemocnění. Jedná se starší osoby (nad 60 let věku) a lidi se závažnými zdravotními problémy (kardiovaskulární choroby, chronické respirační a onkologická onemocnění). Respektujte prosím tyto rady:

 1. Minimalizujte svůj pohyb mezi lidmi. Pro zajištění nutných pochůzek jako jsou nákupy potravin a léků oslovte své blízké nebo kontaktujte naši linku na tel.č. 734 698 906 a my Vám pomoc zajistíme. 
 2. Pokud přijímáte návštěvu doma, vyměňte si pozdravy ve vzdálenosti minimálně 1 metru.
 3. Často si myjte ruce – vodou a mýdlem. Zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
 4. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.
 5. Požádejte návštěvníky a ty, kteří s Vámi žijí, aby si myli ruce.
 6. Pravidelně čistěte a dezinfikujte povrchy ve Vaší domácnosti, zvláště povrchy, kterých se lidé často dotýkají (např. kliky u vstupních dveří, v bytě, madla, plocha kuchyňské linky, telefon)
 7. Pokud se někdo, s kým žijete, necítí dobře (zvláště pokud má možné příznaky COVID-19), omezte Váš společný prostor na minimum.
 8. Pokud budete mít příznaky onemocnění COVID-19, kontaktujte telefonicky svého ošetřujícího lékaře (Zůstaňte doma a čekejte na další pokyny).
 9. Při příznacích onemocnění dýchacích cest, při kašli a kýchání používejte zásadně papírové kapesníčky, které po použití vyhoďtě do uzavíratelného koše.
 10. Nebojte se v předstihu připravit plán pro případ propuknutí epidemie s osobami ve Vašem okolí.
 11. V případě, že půjdete do veřejných prostor, dodržujte stejná preventivní opatření, jaká dodržujete doma.
 12. Pro aktuální informace sledujte web valmez.cz, stránky Ministerstva zdravotnictví ČR –www.mzcr.cz a veřejnoprávní média (Česká televize, Český rozhlas).

Pokud nepatříte do ohrožené skupiny, ale máte kolem sebe někoho takového, kontaktujte jej a nabídněte mu svou pomoc se zajištěním nutných pochůzek. Pokud můžete, zajistěte, aby Váš blízký nemusel vycházet z domu na místa s více lidmi (nákupní střediska, lékař, pošta .. ). Poskytujte mu dostatek informací i v průběhu dalších dnů. Preventivní opatření může dělat každý z nás.

Poskytování služeb je zachováno

23.3.2020

I v nouzovém stavu usilujeme o naplňování svého poslání v maximální míře. Respektujeme rozhodnutí MZ a doporučení MPSV, na první místo stavíme zdraví pracovníků a zajištění péče o klienty. S ohledem na přijatá opatření dle nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020 budou po dobu nouzového stavu nadále poskytovány pobytové zdravotní a sociální služby Diakonie Valašské Meziříčí:

 • Hospic CITADELA (úřední hodiny sociálních pracovnic fungují v omezené pracovní době: pondělí - čtvrtek: 8:00 - 14:30; pátek: 8:00 - 13:30)
 • Odlehčovací služby pobytové (úřední hodiny sociálních pracovnic fungují v omezené pracovní době: pondělí - čtvrtek: 8:00 - 14:30; pátek: 8:00 - 13:30)
 • Domov se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

Pro všechny služby platí nadále zákaz návštěv

Současně budou nadále poskytovány také služby domácí péče pro seniory a nemocné:         

 • Poradna pro pečující
 • Zdravotní ošetřovatelská péče
 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služby terénní
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek (funguje v omezeném režimu po předchozí telefonické domluvě na tel.č. 737 966 347, vrácení dříve zapůjčených pomůcek není možné)
 • Sociální rehabilitace

V termínu od 16. 3. 2020 do 11. 4. 2020 nebudou poskytovány ambulantní služby:

 • Denní stacionář
 • Sociální rehabilitace

S ohledem na vývoj situace se může doba uzavření služeb změnit.

Zároveň je do odvolání pozastaven provoz dobročinného obchůdku Darovánek, vč. přijmu zboží.

V souladu s usnesením vlády žádáme všechny žadatele o službu a osoby blízké našich klientů, aby minimalizovali osobní kontakt s našimi pracovníky a kontaktovali nás prostřednictvím telefonu, e-mailu či sociálních sítí:

T:         571 629 084               Hospic CITADELA    
T:         730 195 068               Dům sociálních služeb - služby domácí péče
E:        info@diakonievm.cz
FB:      @diakonievm

Telefonní linka pro pomoc seniorům

17.3.2020

Senioři, kteří se ocitli v současné situaci v izolaci a nemají možnost zajistit si nákup potravin a léků, mohou v případě potřeby požádat o pomoc na lince Diakonie Valašské Meziříčí tel. číslo:

734 698 906.

Zajišťovat pomoc budou dobrovolníci humanitární organizace ADRA nebo pracovníci pečovatelské služby Diakonie Valašské Meziříčí. 

Lidem, kteří v souvislosti s aktuální krizí prožívají strach, úzkost nebo obavy a potřebují podporu, nabízí Diakonie bezplatnou krizovou linku 800 567 567. Linka je v provozu každý den od 9 do 20 hodin. Je anonymní a její provoz zajišťují odborníci z oblasti krizové intervence SOS centra Diakonie.

S naším zřizovatelem, Evangelickou církví, zveřejňujeme také audionahrávky s každodenním duchovním povzbuzením.

Chci si poslechnout

 

Mimořádná opatření 

16.3.2020

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 3. 2020 a Krajské hygienické stanice Zlín ze dne 5. 3. 2020 platí do odvolání v zařízeních Hospic CITADELA, Odlehčovací službě a v Domově se zvláštním režimem provozovaných Diakonií Valašské Meziříčí zákaz návštěv.

V souladu s vydaným nařízením MZ CR č. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN budou na základě rozhodnutí lékaře hospice CITADELA povoleny výjimky u pacientů v termálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, a to za níže uvedených podmínek.

Vyhlášení mimořádných opatření

Zároveň jsou s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v termínu od 16. 3. 2020 do 11. 4. 2020 uzavřeny služby denního stacionáře a služby sociální rehabilitace. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit.

Rozhodnutí ředitelky_13 03 2020

Mimořádná opatření jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19. Tyto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob. 

Zákaz návštěv 

6.3.2020

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlín v souvislosti s možným šířením COVID-19 platí od 6.3.2020 do odvolání v zařízeních Hospic CITADELA, Odlehčovací službě a v Domově se zvláštním režimem provozovaných Diakonií Valašské Meziříčí zákaz návštěv.

Děkujeme za pochopení.

Doporučení omezení návštěv COVID_19 ZZ a ÚSP

Výzva pro zaměstnance

4.3.2020

Vyzýváme pracovníky, kteří cestovali nebo jsou nyní na dovolené v oblastech s výskytem nákazy, zejména v Itálii, aby po návratu ze zahraniční cesty domů kontaktovali pracoviště Krajské hygienické stanice Zlín na tel. číslech: 577 006 759 a  724 221 953, nepřetržite od 7:00 do 18:00, kde prověří, zda jim bude nařízeno karanténní opatření.

Po návratu neporodleně kontaktujte ředitelku střediska na tel. čísle 605 223 405, kde se domluvíte na podmínkách pro návrat do svého zaměstnání.

Informace o výskytu koronaviru a aktuální situace ve Zlínském kraji - aktualizace k 2.3.2020
Informace KHSZK_COVID-19

Vyhlášení mimořádkých režimových opatření

3.3.2020

S ohledem na odborná doporučení a s cílem minimalizovat rizika nákazy infekčními chorobami zavádíme v Hospici CITADELA a v Domově se zvláštním režimem od 3.3.2020 následující opatření, které se týkají příchozích návštěv do zařízení:

 • Zákaz návštěv osobám s počínajícími projevy onemocnění: rýma, kašel, obtížné dýchání, bolest svalů atd.
 • Při příchodu si každý návštěvník vydezinfikuje ruce - dávkovače jsou umístěny ve vstupních prostorách jednotlivých oddělení a v recepci.
 • Návštěvy klientů a pacientů mohou probíhat pouze v jejich pokojích.
 • V jídelnách na jednotlivých patrech mohou pobývat pouze klienti služeb.
 • Tato opatření se mohou měnit dle dalších doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlíně.
 • Platnost tohoto opatření platí do odvolání.

Vyhlášení mimořádných režimových opatření - rozhodnutí ředitele ke dni 3.3.2020

Pomozte chránit před nákazou COVID-19