Informace klientům a osobám blízkým k opatřením pro umožnění vycházek uživatelů DZR

16. prosince 2020

Usnesením vlády ČR z 14.12.2020 č. 1325 se ruší zákaz vycházení uživatelům domova se zvláštním režimem. Zároveň se ode dne 16.12.2020 nařizují v případě vycházky uživatelům mimo objekt domova nebo areál zařízení po dobu trvání nouzového stavu určité podmínky. 

Informace klientům a osobám blízkým k opatřením pro umožnění vycházek uživatelů DZR
16. prosince 2020 - Informace klientům a osobám blízkým k opatřením pro umožnění vycházek uživatelů DZR
 1. Vycházka v délce trvání do 6 hodin:
  1. Vycházka bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19
  2. Uživatel sociálních služeb bude používat po dobu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95
 2. Vycházka v délce delší než 6 hodin:
  1. Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny
  2. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů
  3. Uživatel sociálních služeb bude používat po dobu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Diakonie Valašské Meziříčí je schopna zajistit podmínky dle vládního nařízení pouze pro vycházky v délce do 6 hodin.

Po vydání metodiky MPSV bude postup organizace vycházek dále upřesněn.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19