Koncert nevidomých v hospici CITADELA

6. srpna 2021

Ve čtvrtek 5. 8. 2021 uspořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. oblastní odbočka Vsetín v hospici CITADELA Diakonie Valašské Meziříčí v rámci 27. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě tradiční letní koncert.

Koncert nevidomých v hospici CITADELA
6. srpna 2021 - Koncert nevidomých v hospici CITADELA

Úžasný zpěv nevidomých interpretů Aleny Terezie Vítek a Radka Žaluda zněl nejen kaplí hospice, kam byl koncert z důvodu deště ze zahrady hospice přesunut, ale nesl se celou budovou. Potěšil klienty i personál hospice, členy SONSu a také řadu přítomných diváků, kteří i přes nepřízeň počasí na koncert dorazili. Na koncertu zazněly melodie populární hudby, šansony i árie.

Mezi přítomnými nechyběl pan starosta Robert Stržínek, který přítomné přivítal s radostí, že se tento koncert ve Valašském Meziříčí, tzv. „Valašských Athénách“ koná. Ocenil také práci SONSu i Diakonie. Město Valašské Meziříčí poskytuje dotace na provoz obou neziskových organizací a spolufinancuje také festival nevidomých. Za podporu a veškerou přízeň mu poděkovaly ředitelka Diakonie Květoslava Othová a předsedkyně oblastní odbočky SONS Vsetín Ludmila Pavelková. Koncert byl dále podpořen Ministerstvem kultury a spolufinancován Zlínským krajem.