Markéta Stříteská získala mimořádné ocenění v anketě Pracovníka v sociálních službách

30. září 2021

Ve čtvrtek 23. září 2021 byla Baťova vila ve Zlíně, za přítomnosti představitelů Zlínského kraje, svědkem již dvanáctého ročníků vyhlášení ankety Pracovníků v sociálních službách. Mezi nominovanými pracovníky, které Zlínský kraj oceňuje za dlouholetý významný přínos v oblasti sociálních služeb, byly i naše kolegyně Alena Baďuříková a Markéta Stříteská.

Markéta Stříteská získala mimořádné ocenění v anketě Pracovníka v sociálních službách
30. září 2021 - Markéta Stříteská získala mimořádné ocenění v anketě Pracovníka v sociálních službách

Velmi nás těší, že mimořádné ocenění v anketě Pracovníka roku v sociálních službách získala Markéta Stříteská.

Paní Markéta Stříteská začala pracovat v Domově se zvláštním režimem Diakonie Valašské Meziříčí v roce 2014 na pozici pracovníka v sociálních službách. V současné době je zde aktivizační pracovnicí. Pro ostatní pracovníky je vzorem svou obětavostí, profesionalitou, přístupem ke klientům i svým velkým osobním nasazením.

Zajišťuje aktivizace klientů s Alzheimerovou nemocí, stará se o navození a obnovení dovedností a schopností klientů, nácviku všedních denních dovedností a procvičování kognitivních (poznávacích) funkcí klientů. Při plánování těchto aktivit vždy vychází z běžných činností, které lidé dříve dělávali ve svých domácnostech. Náš domov se jim díky ní, její práci a vřelému přístupu, stává jejich domovem.

Svou citlivostí, schopností empatie a jemným láskyplným přístupem je dokáže klienty podpořit také psychicky a dodat jim i jejich blízkým sílu v těžkých životních situacích, kterými procházejí. Je příkladem člověka, pro kterého je jeho povolání životním posláním.

Pro spolupracovníky je vzorem svou obětavostí, profesionalitou, přístupem ke klientům i svým velkým osobním nasazením.

K získání ocenění Markétě gratulujeme a děkujeme, že je součástí našeho týmu!