Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 3. 2020 a Krajské hygienické stanice Zlín ze dne 6. 3. 2020 platí do odvolání v zařízeních HOSPIC CITADELA, ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ a v DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM provozovaných Diakonií Valašské Meziříčí

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Zároveň jsou s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v termínu od 16. 3. 2020 do 11. 4. 2020

UZAVŘENY

služby DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SENIORY a služby SOCIÁLNÍ REHABILITACE. S ohledem na měnící se situaci se může doba uzavření služeb změnit.

Mimořádné opatření v souvislosti
Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem

V souladu s vydaným nařízením MZ CR č. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN budou na základě rozhodnutí lékaře hospice CITADELA povoleny výjimky u pacientů v termálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, a to za níže uvedených podmínek.

Vyhlášení mimořádných opatření

rozhodnutí ředitelky ze dne 13 03 2020 - COVID_19

 

Mimořádná opatření jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19. Tyto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob. 

Usnesení_vlády_České_republiky_o_vyhlášení_nouzového_stavu_pro_území_České_republiky
Nouzový stav
Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv__ve_zdravotnických_zařízeních_s_lůžkovou_péčíDoporučení omezení návštěv COVID_19 ZZ a ÚSP