Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2022 péči v hospici CITADELA

14. prosince 2022

Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2022 specializovanou paliativní (hospicovou) péči v hospici CITADELA poskytovanou svým občanům finanční částkou ve výši 300 000 Kč.

Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2022 péči v hospici CIT
14. prosince 2022 - Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2022 péči v hospici CITADELA

Posláním lůžkového hospice CITADELA Diakonie Valašské Meziříčí je umožnit důstojné umírání lidem v pokročilém stádiu nevyléčitelného onemocnění. Hospicová péče je péčí komplexní, zahrnující odbornou zdravotní péči, péči sociální, psychologickou i duchovní. Hospic CITADELA má nepřetržitý provoz 24 hodin denně. Z celkového počtu 42 lůžek je pro účely paliativní hospicové péče denně využíváno 23 lůžek, zbytek je využito v režimu sociálních odlehčovacích služeb pobytových. 

Financování hospicové paliativní péče je vícezdrojové, zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, sociální složka péče je hrazena částečně přímou platbou pacienta, částečně příspěvkem na péči. Uvedené zdroje však nepokrývají skutečné nezbytné náklady na úhradu mezd a provozních nákladů péče.

Neinvestiční dotace Moravskoslezského kraje zajistila financování provozních nákladů spojených s poskytováním specializované paliativní (hospicové) péče, která je naší organizací poskytována občanům s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. Využití našich služeb je dáno i blízkostí novojičínské nemocnice s pracovištěm onkologie.

V roce 2022 využila naše služby řada občanů Moravskoslezského kraje. Péče byla poskytnuta 68 klientům v rozsahu hospitalizace 1128 lůžkodnů.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji, že se na financování hospicové paliativní péče v hospici CITADELA pro své obyvatele podílí.

Moravský kraj