Návštěvy klientů a pacientů od 5.12.2020

11. prosince 2020

Usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1265 se prodlužuje usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, a to s účinností do dne 23. prosince 2020 včetně, čímž zůstavají v platnosti stávající pravidla návštěv.

Nadále jsou tak omezeny návštěvy v zařízeních sociálních služeb a lůkových zdravotnických zařízeních. Návštěvy budou umožněny na základě níže stanovených pravidel:

Návštěvy budou probíhat za splnění stanovených podmínek ve stanovené dny na základě rezervace na telefonních číslech:

  • 602 776 460 v případě domova se zvláštním režimem
  • 733 164 602 v případě odlehčovací služby pobytové a hospice CITADELA

Na základě vyhodnocení personálních možností sdělujeme, že naše zařízení nebude provádět testování návštěv. Návštěvy si tak budou muset zajištovat testování sami, v odběrových centech, jejíž přehled naleznete níže nebo na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.

Děkujeme za respektování pravidel návštěv. 

Návštěvy klientů domova se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb pobytových
11. prosince 2020 - Návštěvy klientů a pacientů od 5.12.2020

Pomozte chránit před nákazou COVID-19