Návštěvy v budově hospice CITADELA

16. května 2022

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a v návaznosti na zrušení mimořádných opatření jsou podmínky pro návštěvy v zařízení zdravotních a sociálních služeb hospice CITADELA stanoveny následovně:

1. Návštěvní doba

  • U klientů odlehčovací služby a sociálně zdravotních lůžek od 13.00 - 17.00 hod.
  • U pacientů v lůžkovém hospici - návštěva bude umožněna dle předchozí domluvy, nebo dle rozhodnutí lékaře hospice od 13.00 - 17.00 hod.

2. Před zahájením návštěvy bude provedena

  • Evidence do knihy návštěv
  • Návštěva se poté ohlásí ošetřujícímu personálu na oddělení

Upozorňujeme, že u klientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy i nadále zakázány. S ohledem na křehkost našich klientů, současně platí doporučení, aby návštěvu jednoho klienta absolvovaly ve stejném čase max. 2 osoby.

Rozhodnutí ředitele_Povolení návštěv od 16.5.2022 v hospici CITADELA

Povolení návštěv v budově hospice CITADELA
16. května 2022 - Návštěvy v budově hospice CITADELA