„Nejste na to sami“

16. října 2019
„Nejste na to sami“
16. října 2019 - „Nejste na to sami“

Svépomocné skupiny představují účinnou pomoc lidem, kteří pečují o blízkou osobu, jak se zbavit bezmoci, jak se adaptovat na změnu podmínek či jak změnit svou zdánlivě bezvýchodnou situaci. Jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů, vzájemném sdílení svých pocitů související s vyčerpávající péči o člena rodiny, mohou se vypovídat ze své bolesti nebo alespoň na čas uniknout z napjaté atmosféry. A na takové setkání vás zve středisko Diakonie ve Valašském Meziříčí, které se bude konat dne 26. listopadu 2019 v 17 hodin v prostorách hospice CITADELA.

Setkáním pečujících vás bude provázet Bc. Marta Machová, která má dlouholeté zkušenosti s péči o lidi s demencí a nyní pracuje pro Českou alzheimerovskou společnost.

Svépomocná skupina - 26.11.2019

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb