Nové rozhodnutí o organizaci návštěv

18. června 2021
Od 15.6.2021 do odvolání platí ve všech zdravotních a sociálních službách provozovaných v budově hospice CITADELA nové rozhodnutí ředitelky střediska, které upravuje protiepidemická opatření umožňující návštěvy.
Tímto rozhodnutím se upravují zejména pravidla o doložení negativity na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 příp. doložení certifikátu o očkování a prodlužuje se doba návštěvy na 1 hodinu. 
Návštěvy klientů hospice CITADELA rezervujte na telefonním čísle 733 164 602 v pracovní dny v době od 7.00 do 14.30 hodin, v pátek do 13.30 hodin. Do pátku je nutné rezervovat také víkendové návštěvy. 

Zároveň od 18.6.2021 do odvolání budou návštěvy třetím osobám u klientů Domova se zvláštním režimem umožněny za podmínek daných novým rozhodnutím ředitelky.

Tímto rozhodnutím se upravují zejména pravidla o doložení negativity na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 příp. doložení certifikátu o očkování. Návštěvy budou umožněny po předchozí rezervaci denně v době od 13,00 do 16,00 hodin.

Bližší informace naleznete v Závazném postupu pro organizaci návštěv u uživatelů Domova se zvláštním režimem.

Zákaz návštěv v budově hospice CITADELA
18. června 2021 - Nové rozhodnutí o organizaci návštěv

Děkujeme, že se těmito opatřeními při svých návštěvách blízkých řídíte.