Novoroční setkání dobrovolníků

27. ledna 2023

V lednu se uskutečnilo již tradiční Novoroční setkání dobrovolníků. Nechybělo poděkování a alespoň symbolické ocenění jejich pomoci potřebným. Velmi si přítomnosti dobrovolníků v naší organizaci vážíme.

Jak probíhala dobrovolnická činnost v uplynulém roce? To se dočtete v následujících řádcích....

novoroční setkání dobrovolníků
27. ledna 2023 - Novoroční setkání dobrovolníků

V uplynulém roce se dobrovolníci opět různorodě zapojili do pomoci potřebným. Pomáhali při aktivizacích klientů, procházeli se s nimi, povídali si a naslouchali jim, četli, zpívali, hráli na hudební nástroje, doprovázeli je do města.

2x zorganizovali pro klienty Trochu jinou olympiádu v zahradě Domova se zvláštním režimem, pomáhali při převozu klientů na hudební vystoupení, divadlo či mobilní salaše, zapojili se při Dnu Diakonie, kde rovněž doprovázeli klienty a zajišťovali program pro děti.

Spolu s námi se dobrovolníci zapojili do sbírky Krabice od srdce, která se uskutečnila v TESCU na podporu dětí ze sociálně slabých rodin.

Pomáhali se stěhováním klienta chráněného bydlení, velký díl práce odvedli i na zahradě Hospice CITADELA a Domova se zvláštním režimem. Celkem se uskutečnily 3 zahradnické brigády. V rámci firemního dobrovolnictví se uskutečnily 3 Dobrovolnické dny.

Na podzim se mladí dobrovolníci z Obchodní školy snažili uspět ve výzvě Nadace Olgy Havlové a získat finance na nákup nových matrací pro klienty hospice Citadel. I když tentokrát nebyli úspěšní, velmi si vážíme jejich iniciativy a zájmu o naše klienty.

Dobrovolnice opět pekly perníčky na Mikulášskou nadílku a množství výtečného cukroví pro naše klienty v pobytových zařízeních. Jedna z dobrovolnic zhotovila nové šité vánoční ozdoby, jiné dobrovolnice šily žínky pro klienty, další pletla ponožky pro benefiční prodej, který se uskutečnil v předvánočním čase v kostele místního Evangelického sboru a vynesl krásné 3000,-Kč.

Dobrovolnice z Darovánku se obětavě věnovaly lidem prchajícím před válkou, kteří u nás dostali první vybavení oblečením, obuví, nádobím či hračkami zdarma. Navíc se účastnily 3 farmářských trhů a zvládly 4 výprodejové akce. Reprezentovaly naši organizaci na Krajkářském a řemeslném jarmarku. Za letošní rok dosáhly prodejem darovaných věcí rekordního výtěžku 288 510 Kč. Pro zlepšení komunikace a plánování jsme zavedli pravidelné setkávání dobrovolnic Darovánku 1x za měsíc.

S dobrovolníky jsme podnikli exkurzi do 1. Valašské dílny,s.r.o. a  zrealizovali jsme pro ně již tradiční pobytové školení v Bystřici pod Hostýnem, také díky podpoře Města Valašské Meziříčí. Školení se zúčastnilo 21 dobrovolníků a bylo z jejich strany hodnoceno velmi pozitivně. Hlavním tématem školení byla komunikace -  s klientem i se spolupracovníky, umění aktivního naslouchaní, zpracovávání emocí a "čtení" důležitých informací z emocí druhého člověka. Zabývali se komunikací s člověkem v závěru života a komunikačními specifiky lidí s různým druhem postižení. Dobrovolníci se rovněž seznámili s prací canisterapeutického psa, viděli řadu praktických ukázek, účastnili se workshopu zaměřeného na využití kreativních pomůcek v dobrovolnické práci. Doufáme, že se nám podaří uskutečnit školení i příští rok.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich obětavou práci. Vážíme si každého z nich. Jsou pro nás nejen pomocí, ale i inspirací. A pro naše klienty jsou často nečekaným darem, za který jsou velmi vděční.

Celkem nám v roce 2022 pomáhalo 75 registrovaných dobrovolníků, kteří odpracovali 4906,5  dobrovolnických hodin. Zanedbatelný není ani počet jednorázových dobrovolníků, kterých bylo 36 a odpracovali 299 hodin.

Ekonomická hodnota dobrovolnické práce v r. 2022 činila 520 550 Kč.

Pozornost, soucit a úsměv se však dají těžko vyjádřit čísly či penězi. Děkujeme, že pomáháte.

Obr.: Přehled dobrovolnické práce v Diakonii Valašské Meziříčí za rok 2022 dle služeb:

Služba/dobrovolnický program

Celkem dobrovolníků ve službě

Celkem odprac. dobrov. hodin

Hospic CITADELA

21

449

Domov se zvláštním režimem

22

515,5

Pečovatelská služba

4

155,5

Ošetřovatelská služba

4

8

Denní stacionář

1

12

Chráněné bydlení

3

131

Sociální rehabilitace

3

69

Darovánek

17

3566,5

Celkem ve službách

75

4906,5

Jednorázové dobrovolnictví

36

299

Celkem dobrovolníků

111

5205,5