Oslavili jsme Den Diakonie

21. září 2021

V neděli 19. září jsme v Diakonii Valašské Meziříčí uspořádali ve spolupráci s našimi spolupracujícími sbory - s Východomoravským seniorátem a Farními sbory Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí, Velké Lhotě a ve Stříteži nad Bečvou - pro naše zaměstnance, klienty, dobrovolníky a podporovatele Den Diakonie.

Den Diakonie 2021
21. září 2021 - Oslavili jsme Den Diakonie

Den Diakonie je spojen především se slavnostní bohoslužbou konanou v prostorách hospice CITADELA. Při ní jsou přivítání ve službě v Diakonii naši noví spolupracovníci. Letos tak bylo pověřeno pro práci v Diakonii 25 nových kolegů a kolegyň, kteří složili slavnostní slib. Slavnostní bohoslužby se zúčastnila také náměstkyně Diakonie paní Hana Sklenářová.

Po bohoslužbě jsme i přes nepřízeň počasí strávili příjemný den. Pro přítomné bylo připraveno občerstvení a hudební vystoupení zpěvačky Yarky se skupinou Navalentym. Děti putovaly se Skautským oddílem z pohádky do pohádky, za splnění úkolů dostaly sladkou odměnu. Přítomní si mohli vyzkoušet svou zručnost v žonglování s balónky či se vyfotit ve fotokoutku. Malování na tvář pak zlákalo malé i velké návštěvníky.

Program Dne Diakonie vyvrcholil ve valašskomeziříčském evangelickém kostele benefičním koncertem folkové písničkářky Lucie Redlové, nad kterým převzal záštitu starosta města Valašského Meziříčí Bc. Robert Stržínek. Lucie Redlová představila na koncertu průřez své dosavadní tvorby a svou bezprostředností a energií okouzlila všechny přítomné. Výtěžek koncertu ve výši 81 710 Kč podpoří činnost naší organizace.

Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu Dne Diakonie podíleli – spolupracujícím sborům, dobrovolníkům, vedení města Valašského Meziříčí, skautům, Lucii Redlové a také všem individuálním a firemním dárcům, kteří nás podpořili finančními i materiálními dary. Zejména děkujeme společnostem TESCO, Masna Macháč, Kavárna TUCAN, OPOP, Hajdík, Jacobs Douwe Egbetrs, Deramax a také Regionální televizi a OSE.

Logo-OSARegionální TV  OPOP1 JDE_MARK_AND_NAME_POS_RGB HAJDIK

       Macháč   Tesco   Deramax  Logo tucan