Oslavili jsme Den Diakonie

18. září 2020

V neděli 13. září uspořádala Diakonie Valašské Meziříčí za podpory Východomoravského seniorátu a Farních sborů ČCE Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Střítež nad Bečvou, u příležitosti 27. výročí založení, Den Diakonie.

Den Diakonie 2020
18. září 2020 - Oslavili jsme Den Diakonie

Den Diakonie byl zahájen slavnostní bohoslužbou v zahradě hospice CITADELA, při které byli pověřeni ke službě naši noví spolupracovníci. Po bohoslužbě se mohli přítomní občerstvit dobrou kávou u stánku CAFÉ Tucan. Děti mohly zažít dobrodružství při putování za pokladem zvířecí zahradou, které pro ně připravili valašskomeziříčští skauti z 2. oddílu Ká – Dvojky nebo si vyrobit ozdobnou placku a přáníčko u stanoviště přichystané Papírnictvím U Dvou PASTELEK. Zde si děti mohly vyzkoušet i svou zručnost - žonglování s balónky nebo roztočit talíř na tyči. Na konci putování za pokladem byly pro děti připraveny balíčky s cukrovinkami, které pro tuto příležitost darovalo Tesco Valašské Meziříčí.

 

V rámci Dne Diakonie se uskutečnil v Evangelickém kostele benefiční koncert charismatického písničkáře Pavla Helana, který pro Diakonii vystoupil bez nároku na honorář. Děkujeme Pavlovi Helanovi a všem přítomným hostům, kteří zakoupením vstupenky podpořili činnosti Diakonie Valašské Meziříčí. Výtěžek benefičního koncertu činil 10 484 korun.

 

Děkujeme všem za podporu naší činnosti.

 

 Logo-OSA  pavel H.     Tesco      Papírnictví u dvou pastelek obdélník

Pomozte chránit před nákazou COVID-19