Paní Zdeňka Příhodová získala Ocenění pečujících osob Zlínského kraje za rok 2022

7. listopadu 2022

Představitelé Zlínského kraje ocenili občany, kteří se v domácím prostředí starají o blízkého člověka, jenž ze zdravotních důvodů potřebuje pomoc druhých. Ocenění pečujících osob Zlínského kraje za rok 2022 získala paní Zdeňka Příhodová z Valašského Meziříčí, která pečuje o svou maminku a využívá služeb Diakonie Valašské Meziříčí.

Paní Zdeňka Příhodová, pečující o svou maminku a využívající služeb valašskomeziříčské Diakonie získ
7. listopadu 2022 - Paní Zdeňka Příhodová získala Ocenění pečujících osob Zlínského kraje za rok 2022

Příběh rodiny Příhodových vlastně není nijak výjimečný, přesto výjimečný je. Dcera se stará o svou maminku, která se již o sebe z důvodu nemoci nemůže postarat sama. Vrací ji tak léta péče, kdy se o ni starala ona, kdy ji vychovávala. Tak jak to má vlastně být. Což ale není vždy tak samozřejmé. Mnoho lidí se zalekne, že to vzhledem k náročnosti péče, vzhledem ke svým pracovním povinnostem i z obav o ztrátu osobního času nezvládne. Paní Zdeňka Příhodová může být příkladem pro ostatní lidi, že pokud se člověk k problému postaví čelem, vše skloubit jde. Že jde péče o blízkého zvládnout. I když je potřeba někdy překročit hranice své komfortní zóny, svého pohodlí. Péče o maminku není po stránce fyzické ani psychické jednoduchá, přesto paní Zdeňka v péči neustává: „Vracím své mamince to, co ona dávala mě a mým  bratrům. Velkým povzbuzením je pro mě fakt, když vidím, že mamince pobyt v domácím prostředí prospívá, že je šťastná a spokojená. I přes vegetativní stav vnímá pečující osoby – rodinu včetně docházejících zdravotních sester a pečovatelek.“ Paní Zdeňka ví, že si v péči o maminku musí držet hranici toho, aby ji to samotnou nezničilo. Ví, že si může říct o další pomoc, kdyby péči nezvládala, případně kdyby se zdravotní stav maminky zhoršil. Že existují služby lůžkového hospice. Přesto, pokud to půjde, je odhodlaná dopřát mamince důstojný závěr života v domácím prostředí v kruhu jejích blízkých. Také ví, že kdyby pečovat nezkusila, bude si to navždy vyčítat. Takto ví, že se pokusila udělat maximum.

Ocenění jménem Rady Zlínského kraje osobně předal hejtman Radim Holiš a jeho statutární náměstkyně Hana Ančincová. „Všichni, kdo byli oceněni a nominovaní, si zaslouží naše ohromné poděkování a úctu. Jsou to obětavé a silné osobnosti, které i přes všechny životní těžkosti zastávají nelehký úkol a všechnu svou energii, lásku a péči věnují svým blízkým, proto mají náš obrovský obdiv a respekt,“ řekl hejtman Radim Holiš. Statutární náměstkyně Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast, vyzdvihla významný přínos, který má zajištění péče doma nejen pro pečovaného, ale i pro jeho rodinu a pro celou společnost. Předání ocenění se zúčastnil také místostarosta města Valašského Meziříčí Petr Nachtmann.

„V Diakonii Valašské Meziříčí velmi oceňujeme odhodlání a vytrvalost paní Zdeňky Příhodové při péči o svou maminku. Zveřejnění jejího příběhu může být příkladem pro další, kteří zvažují o svého blízkého pečovat. Proto jsme velmi rádi za její ocenění“, přidává se ke gratulacím a poděkování paní Příhodové ředitelka Diakonie Valašské Meziříčí Květoslava Othová.