Pošlete projekt „Má to smysl v Dobromyslu“ do finále

29. dubna 2020

Denní stacionář DOBROMYSL umožňujeme seniorům, kteří jsou odkázání na pomoc jiného člověka, trávit část dne v kontaktu s jinými lidmi v podnětném a bezpečném prostředí. Cílem projektu „Má to smysl v Dobromyslu“ je zvýšit úroveň poskytovaných služeb denního stacionáře spočívající v úpravě prostředí a dovybavení potřebným nábytkem.

Pošlete projekt „Má to smysl v Dobromyslu“ do finále
29. dubna 2020 - Pošlete projekt „Má to smysl v Dobromyslu“ do finále

Nyní má tento projekt šanci dostat se do finále (získat „divokou kartu“) a ucházet se o finanční podporu v rámci programu ČSOB pomáhá regionům. Prosíme dejte našemu projektu svůj hlas, pošlete náš projekt do finále. 

Hlasovat

Započítává se vždy jeden hlas z každého nově zadaného mailu, tzn. pokud jich vlastníte více, můžete poslat více hlasů. Hlasování probíhá do půlnoci 20.5.2020.

Denní stacionář Dobromysl je určen seniorům nad 65 let věku, žijícím především ve Valašském Meziříčí a jeho okolních obcích, kteří na základě svého věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka. Služba umožňujeme seniorům trávit část dne v kontaktu s jinými lidmi v podnětném a bezpečném prostředí. Služba je užitečná i pro pečující, kteří tak mohou snadněji skloubit pracovní povinnosti a každodenní péči o blízkého seniora.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19