Představujeme vám službu sociální rehabilitace

23. listopadu 2022

Kdy vznikla tato služba, komu a jak pomáhá?

Představujeme vám službu sociální rehabilitace
23. listopadu 2022 - Představujeme vám službu sociální rehabilitace

Jsme preventivní službou pro občany s mentálním hendikepem, kteří bydlí sami ve vlastním bydlení, v chráněném bydlení, společně se svými rodinnými příslušníky nebo v dalších pobytových službách. Službu poskytujeme ambulantně i terénně. V současnosti službu navštěvuje 40 klientů.

S ohledem na individuální potřeby klientů pomáháme zejména při jejich zapojení do běžného života i při uplatňování práv. Jsme zde pro klienty, kteří se potřebují osamostatnit v oblasti svého života a reagujeme na jejich aktuální potřeby.

Posilujeme schopnosti a dovednosti, společně pracujeme na tom, abychom byli schopni postarat se o sebe i svou domácnost.Jde o to, aby si dokázali vyřídit potřebné věci, získali patřičné sociální dovednosti, byli součástí společnosti a zapojili se do veřejného dění. Podporujeme je také v tom, abychom si našli bydlení či zaměstnání na běžném i chráněném trhu práce a udrželi si je.
Naše spolupráce směřuje k posílení sebedůvěry a sebevědomí ak plnohodnotnému životu. Jsme klientům podpůrným prvkem na cestě životem, tam kde nás potřebujeme. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám svěřují jako pokorou a radostí sledujeme jejich neuvěřitelné pokroky díky kterému má naše práce smysl. 

Díky úsilí, odhodlanosi klientů a podpoře nejen sociální rehabilitace, žije spousta lidí s hendikepem běžným občanským životem. A možná ani netušíte, že jde právě o člověka, který ještě nedávno potřeboval podporu.

Další podrobné informace o sociální rehabilitaci si můžete přečíst ZDE.