Prosba rodinným příslušníkům

12. dubna 2020

Vážení rodinní příslušníci,

s ohledem na zákaz návštěv, ke kterému jsme přistoupili v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu koronaviru COVID-19, stále vážnou epidemilogickou situací a pro zvládnutí tohoto náročného období, vás žádáme o co nejlepší součinnost s našim zařízením.

Prosíme Vás, aby jste svým blízkým nepřinášeli do hospice a domova se zvláštním režimem žádné balíčky či potraviny. Výjimku mohou tvořit jen ty, které jsou v originálním obalu a je možné je dezinfikovat. Vaši blízcí mají v našich zařízeních vše potřebné a vnášení věcí může být vážným rizikem pro zdraví klientů i pracovníků. 

Zároveň prosíme rodiny klientů Domova se zvláštním režimem, aby se svými blízkými, kteří nejsou vybaveni vlastním mobilním telefonem, spojovali přes pracovníky domova na telefonním čísle 739 236 518 v čase od 15:00 do 17:00. 

Pro další vývoj situace doporučujeme sledovat naše webové stránky, kde vkládáme aktuální informace, týkajících se našich služeb.

Děkujeme za důvěru, se kterou můžeme pečovat o Vaše blízké. Děkujeme vám za spolupráci a pochopení výše zmíněných omezení.

Mgr. Květoslava Othová
ředitelka
Prosba rodinným příslušníkům Domova se zvláštním režimeme
12. dubna 2020 - Prosba rodinným příslušníkům

Pomozte chránit před nákazou COVID-19