Rozšíření nákazy COVID-19 v domově se zvláštním režimem

15. prosince 2020

V domově se zvláštním režimem Diakonie Valašské Meziříčí došlo k záchytu nákazy COVID-19. 

Rozšíření nákazy COVID-19 v domově se zvláštním režimem
15. prosince 2020 - Rozšíření nákazy COVID-19 v domově se zvláštním režimem

Nákaza byla zjištěna u 6 klientů a 3 zaměstnanců. V prostorách domova je vytvořena tzv. COVID zóna. Na těchto pokojích jsou covid pozitivní klienti izolováni, tak aby nedošlo k dalšímu rozšíření nákazy. Nakažení zaměstnanci nastoupili do karantény. Situace je v současné době stabilizována. O všechny klienty je bez omezení postaráno.

U klientů s nákazou jsou návštěvy zakázány. U ostatních klientů velmi apelujeme na rodinné příslušníky, aby svou návštěvu u svých blízkých zvážili, a aby v případě, že na své návštěvě trvají, podstoupili před návštěvou testy i případě, že už tuto nemoc prodělali. Návštěvy klientů domova se zvláštním režimem se nadále řídí Závazným postupem pro organizaci návštěv u klientů v sociálních službách domov se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací služby.

Děláme všechno proto, aby se nákaza dále nerozšiřovala. Děkujeme za Vaši součinnost ve zvládání této situace.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19