Školení pro dobrovolníky Diakonie Valašské Meziříčí

14. října 2021

Školení dobrovolníků, které proběhlo v Bystřici pod Hostýnem 8.-9. října v rekreačním zařízení Sola Gratia, se zúčastnili dobrovolníci z Hospice Citadela, z Domova se zvláštním režimem, z domácí péče a z dobročinného obchodu Darovánek. Pestrost činností, které u nás dobrovolníci vykonávají, sama o sobě vytvořila dostatek témat pro obohacující sdílení, nicméně nechybělo ani odborné vzdělávání.

Školení pro dobrovolníky Diakonie Valašské Meziříčí
14. října 2021 - Školení pro dobrovolníky Diakonie Valašské Meziříčí

Přednáška Bc. Michala Šalplachty, DiS., vedoucího Kliniky zvládání stresu v Uherském Hradišti, nesla název „Umění říct ne, umění říci, co potřebuji“, přednášející však začal moudře od kořenů, od kterých se odvíjí naše schopnost či neschopnost výše zmíněné dobře komunikovat se svým okolím. Dotkl se různých typů zátěže, stresu a způsobů, jak se s nimi vypořádáváme. Pomohl nám pochopit, kdy ještě stres pomáhá našemu růstu a kdy nám už škodí, jak stres účelně zvládat a jak rozpoznat neúčelné techniky zvládání a upustit od nich. Uvědomili jsme si, jak je důležitá průběžná regenerace pro naše tělo i psychiku a jaké jsou dopady jejího zanedbávání. Pro mnohé z nás byla zajímavá revize našich vnitřních postojů, kterými reagujeme na vnější i vnitřní stresové podněty. Emoční odezvu v některých dobrovolnících vyvolala charakteristika postoje oběti, která je přesvědčená, že „nemůže věci měnit, protože…“ na rozdíl od postoje tvůrce, který věří, že „může věci měnit, přestože….“ Pro všechny byl inspirativní praktický návod, jak si jednou za čas udělat pořádek ve věcech, které se dožadují naší pozornosti a věcech, které jsou pro nás osobně důležité, abychom předcházeli přetížení.

Supervize dobrovolníků se konala ve spolupráci s DC Adra, vedena panem Šalplachtou proběhla ve dvou skupinách – první tvořili dobrovolníci věnující se klientům a druhou dobrovolníci pracující v dobročinném obchodě. Rezonovaly témata vyrovnání se s vlastním stárnutím, hledání životního naplnění, zdroje radosti a schopnost přinášet radost druhým.

Večer si dobrovolníci mohli vybrat, zda jej stráví soukromými rozhovory, odpočinkem či účastí na workshopu „V každém věku krásná“, který připravila Adriana Bulová. Na workshopu se nás sešlo překvapivě mnoho, snad právě proto, že většinu dobrovolnic tvoří ženy, jejichž zájem potvrdil, že toto téma se nás živě dotýká. Lektorka prokládala svůj vstup vtipem a praktickými příklady, což rozproudilo dobrou náladu a veselí i u zdrženlivějších žen. Šly jsme spát s dobrým pocitem, že jsme vlastně všechny krásné tak, jak jsme a že stačí jen přidat nějakou tu maličkost, abychom byly naprosto úžasnéJ.

Sobotní dopoledne patřilo dvěma důležitým tématům. Komunikaci s umírajícími lidmi a vyrovnávání se se smrtí se věnoval farář Českobratrské církve evangelické Mgr. Daniel Heller. Zvláště při práci v Hospici se dobrovolníci dostávají do situací, kdy svou přítomností doprovází člověka, který dospěl k závěru svého života a potřebuje se vyrovnat nejen se skutečností nevyléčitelné diagnózy, ale i s vlastním strachem, zlobou či úzkostí. Dostali jsme mnohé rady a doporučení, jak člověka v dané situaci podpořit, jak s ním „správně být“ a pomoci mu tak projít pro něj tak náročnou životní etapou. Podněty k přemýšlení byly rovněž zkušenosti ve vnímání prožívaného utrpení a naděje u nevyléčitelně nemocných klientů i křesťanský pohled na smysluplnost lidského života.

O Komunikaci s lidmi s demenci přednášela pracovnice Poradny pro pečující Mgr. Veronika Ziobroňová, která má s prací s těmito lidmi bohaté zkušenosti. Mohli jsme lépe pochopit, jak člověk s demencí vnímá svět, lidi a dění kolem sebe a lépe se vžít do jeho prožívání. Dobrovolníci ocenili hojné příklady z praxe, praktické návody, co s lidmi s demenci dělat a jak. Uvědomili jsme si, jak důležitý je pro člověka s demencí dostatek času, který na něj máme, zachování zvyků, důležitost jemného fyzického kontaktu, jednoduchost pokynů a akceptace jeho stavu. Nechyběla řada otázek a příkladů také ze strany samotných dobrovolníků, kteří velmi kladně hodnotili přítomnost pracovníků Diakonie z některých služeb a sdílení jejich zkušeností.  

Jako organizátory nás potěšila pozitivní zpětná vazba a chuť všech zúčastněných dobrovolníků se dále vzdělávat a věnovat se dobrovolnické práci. Věříme, že jim školení přineslo nejen nové zkušenosti a vědomosti, ale i povzbuzení, vědomí ocenění jejich činnosti, prožitek společenství s podobně smýšlejícími lidmi a radost z jejich smysluplné práce.

Tímto děkujeme také městu Valašské Meziříčí za podporu, díky které mohli mít dobrovolníci školení i pobyt se stravou a ubytováním zcela zdarma. 

Alena Hellerová, DiS., koordinátorka dobrovolníků