Slalom v neznámém terénu

10. května 2018

To co je pro nás samozřejmé, je pro některé lidi náročný sociální slalom v hornatém terénu. Oč jde v sociální rehabilitaci vám přiblíží následující článek.

Slalom v neznámém terénu
10. května 2018 - Slalom v neznámém terénu

Jdeme do restaurace, pozdravíme, zdvořile si objednáme, omluvíme se ze schůzky, domluvíme si rande, víme jak se chovat v divadle, nebo dokonce uvedeme na pravou míru nedorozumění. V průběhu socializace si postupně osvojujeme kulturní a společenské normy a učíme se v přirozeném rodinném i veřejném prostředí novým sociálním kompetencím. Tyto dovednosti zahrnují navazování vztahů, jasnou a srozumitelnou komunikaci, dodržování pravidel slušného chování, empatii, vyjadřování, zdravé asertivní jednání, řešení konfliktů bez násilí, zkrátka složité kognitivní a mentální operace náročné i pro zdravého člověka.

Lidé s mentálním postižením mají sníženou adaptační schopnost. Sami zástupci z řad mentálně postižených[1] označují za problematickou oblast učení, porozumění, orientaci a komunikaci. S podobnými omezeními se také potýkají naši klienti. Jsou rozhořčení, či zmateni ze situací, které nám připadají naprosto běžné. Při intervenci si například klientka postěžovala, že jí utekl kamarád ze schůzky. Na první pohled bychom jednání dotyčného označili za nevhodné. Příběh však zahrnuje další skutečnosti. Paní si během schůzky odskočila do obchodu, kde se poměrně dlouho zdržela a nechala kamaráda čekat před obchodem. Sociální pochybení tedy nastalo na obou stranách. Klienti často špatně vyhodnotí běžnou sociální situaci, což vede ke konfliktu a ve výše zmíněné ukázce k rozpadu přátelství. Nepříjemné situace také mohou vznikat při jednání na úřadech, u lékaře, nebo v zaměstnání. Projev klientů mnohdy působí tvrdě až nezdvořile. Důvodem je především omezená slovní zásoba a absence zdvořilostních slov.

V sociální rehabilitaci na výše uvedené problémy reagujeme velmi pružně. Vycházíme z aktuálních situací a učíme klienty orientaci v dané sociální problematice pomocí individuálních, skupinových i terénních nácviků. V měsíci únoru jsme například podpořili klienty při návštěvě veřejné přednášky, setkání v organizaci SONS, také jsme trávili spoustu času v ulicích nácvikem chování na veřejnosti, či v obchodě. Posílení sociálních dovedností proběhlo i v rámci bloku „kafárna“. Zde klienti prováděli nácvik zdvořilého odmítnutí, pozvání, či omluvy. Cílem bylo především poukázat na rozdíl mezi zdvořilostí a rozkazem. Tato aktivita pomohla klientům vyjasnit chování v běžných komunikačních situacích a také posílit asertivitu při odmítnutí.

Sociální dovednosti jsou klíčové ve všech běžných aktivitách. Při jednání, v zaměstnání, na úřadech, ve vztazích.  Lidé s mentálním postižením musí díky svému hendikepu vynaložit při nácviku těchto dovedností dvojnásobné úsilí, proto mají náš plný obdiv. Také jsme velmi rádi, když vidíme, jak klienti nabírají jistotu při sjezdu sociálním slalomem a držíme jim pěsti, aby tento sjezd zvládli bez větších obtíží. Závěrem si dovolujeme připojit krátký citát k zamyšlení, podtrhující myšlenku tohoto článku.

 „Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich místě my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět a nemůžeme je pochopit.“ (J.M.Simmel)

Autorka článku: Mgr. Hana Haisová
1] Matoušek, O., Kodymová, P., & Koláčková, J. (Eds.). (2005). Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál. Definice byla vytvořena sebeobhájci, dospělými lidmi s mentálním postižením, kteří se snaží prosazovat v ČR své názory.
 
 

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb