Sloučení Diakonie Valašské Meziříčí

17. prosince 2019

Vážení podporovatelé a příznivci Diakonie,

dovolte, abychom Vás informovali o sloučení obou středisek Diakonie ČCE působících ve Valašském Meziříčí. Náš zřizovatel ke dni 1. 1. 2020 sloučí Diakonii ČCE – hospic CITADELA a Diakonii ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí. Nástupnickou organizací se stane Diakonie ČCE – hospic CITADELA, IČ: 73632783, která bude nadále provozovat  všechny sociální i zdravotní služby obou středisek. Díky této změně budeme moci nabídnout komplexní služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, pečující osoby a nemocné v závěru života.

Zároveň dojde od 1. 1. 2020 ke změně názvu. Sloučené středisko ponese název Diakonie Valašské Meziříčí.

Naši pracovníci, kteří k Vám dochází, Vám budou poskytovat služby i nadále pod hlavičkou Diakonie Valašské Meziříčí.

Ing. Miloslav Běťák, ředitel