Sociální rehabilitace Rožnov pod Radhoštěm je na nové adrese

V Rožnově pod Radhoštěm poskytujeme již šestým rokem službu sociální rehabilitace. Sociální rehabilitace pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti dospělým lidem s lehkým až středně těžkým či kombinovaným mentálním postižením. Usilujeme o posílení jejich návyků a činností vedoucí k samostatnému životu a začlenění do společnosti. Především se zaměřujeme na oblast upevňování sebedůvěry a odpovědnosti, zaměstnání bydlení.

Sociální
Sociální rehabilitace Rožnov pod Radhoštěm je na nové adrese

Rádi bychom vás informovali, že dne 9. září 2020 jsme slavnostně otevřeli nové prostory této služby. Nově sídlí na adrese Bayerova 62, v Rožnově pod Radhoštěm.

Pozvánku na slavnostní otevření přijali i ředitel sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov o.p.s. Petr Jelínek a místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm Jan Kučera, který společně s ředitelkou Diakonie Valašské Meziříčí Květoslavou Othovou slavnostně přestřihli pásku. Po slavnostním zahájení si všichni mohli prohlédnout prostory služby sociální rehabilitace.

Pracovnicím sociální rehabilitace přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19