Specializovaná hospicová péče pro obyvatele MSK

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA pro obyvatele MSK v roce 2019" finanční částkou ve výši 115.500,- Kč. 
Specializovaná hospicová péče v hospici CITADELA 
Specializovaná hospicová péče pro obyvatele MSK

Tato neinvestiční dotace zajišťuje spolufincování provozních nákladů spojených s poskytováním hospicové paliativní péče, která je naší organizací poskytována občanům s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. 

Za rok 2019 využilo naši péči celkem 48 pacientů s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji (zejména z oblasti Novojičínska).

Financování hospicové paliativní péče je vícezdrojové, zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, sociální složka péče je hrazena částečně přímou platbou pacienta, částečně příspěvkem na péči. Uvedené zdroje však nepokrývají skutečné nezbytné náklady na úhradu mezd a provozních nákladů hospicové péče.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji, že se na spolufinancování hospicové paliativní péče v hospici CITADELA pro své obyvatele podílí.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19