Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA podpořena Moravskoslezským krajem

5. ledna 2021

Moravskoslezský kraj podpořil finanční částkou ve výši 200.000 Kč náš projekt "Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA“. Jeho cílem bylo zajistit financování služby pro rok 2020, kterou využívají také občané Moravskoslezského kraje.

Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA podpořena Moravskoslezským krajem
5. ledna 2021 - Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA podpořena Moravskoslezským krajem

Financování hospicové paliativní péče je vícezdrojové, zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, sociální složka péče je hrazena částečně přímou platbou pacienta, částečně příspěvkem na péči. Uvedené zdroje však nepokrývají skutečné nezbytné náklady na úhradu mezd a provozních nákladů péče.

Tato neinvestiční dotace zajistila financování provozních nákladů spojených s poskytováním specializované paliativní (hospicové) péče, která je naší organizací poskytována občanům s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. Za rok 2020 využilo naši péči celkem 60 pacientů s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji (zejména z oblasti Novojičínska), v celkovém počtu 936 lůžkodnů.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji, že se na financování hospicové paliativní péče v hospici CITADELA pro své obyvatele podílí.

Pomozte chránit před nákazou COVID-19