Tradiční letní koncert SONS v zahradě hospice CITADELA

12. července 2021

Srdečně zveme na tradiční LETNÍ KONCERT ve Valašském Meziříčí, který pro hospic CITADELA pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., oblastní odbočka Vsetín, jako součást 27. ročníku festivalu Dnů umění nevidomých na Moravě.

Tradiční letní koncert SONS v hospici CITADELA
12. července 2021 - Tradiční letní koncert SONS v zahradě hospice CITADELA

Koncert se uskuteční ve čvrtek 5. srpna 2021 od 15:00 hodin v zahradě hospice CITADELA. Těšit se můžete na vystoupení Aleny Terezie Vítek a Radka Žaluda, absolventů konzervatoře Jana Deyla v Praze, v jejichž podání zazní populární melodie současné doby.

Koncert je spolufinancován Zlínským krajem a Městem Valašské Meziříčí.

Podmínky pro vstup na koncert se řídí aktuálním vládním opatřením.

Vstup je volný.

 

Terezie Vítek, Žalud_Valašské Meziříčí