Tradiční letní koncert v hospici CITADELA

25. července 2019

Každé léto se v  zahradě hospice CITADELA ve Valašském Meziříčí koná koncert, který je součástí festivalu Dnů umění nevidomých na Moravě. Tento tradiční koncert pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., oblastní odbočka Vsetín. Pozvaní nevidomí umělci vždy těší nejen klienty hospice a dalších sociálních služeb poskytovaných ve Valašském Meziříčí, ale i širokou veřejnost.

Tradiční letní koncert v hospici CITADELA
25. července 2019 - Tradiční letní koncert v hospici CITADELA

V letošním roce se konal koncert 25. července 2019. V příjemném prostředí hospicové zahrady se mohli přítomní zaposlouchat do zpěvu vokálního tria MAKABARA, složeného z talentovaných absolventek Konzervatoře Jana Deyla v Praze. Zrakově hendikepované zpěvačky, Marie Vostatková, Kateřina a Barbora Janová zahájily koncert českými a moravskými lidovými písněmi, navázaly spirituály a skladbami soudobých autorů. Koncert pak završily interpretacemi hebrejských a židovských písní, kterým se v současné době především věnují.

S transportem klientů tradičně vypomáhají mladí dobrovolníci letní brigády organizované Dobrovolnickým centrem Adra z Valašského Meziříčí. Díky nim se tak může koncertu účastnit větší množství klientů, odkázaných na pomoc druhých.

Koncertu se zúčastnila místostarostka města Valašského Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová, která koncert uvedla: „Děkuji všem organizacím, které se na uspořádání koncertu podílejí. Mám velkou radost z toho, že takové organizace na území města máme.“ 

Koncert se konal za finanční podpory Města Valašského Meziříčí a Zlínského kraje. A také díky vzájemné spolupráci napříč věkem i hendikepy.