Tvůrčí dílny s dobrovolníky a klienty denního stacionáře

26. září 2019

Děkujeme dobrovolníkům a klientům Denního stacionáře, kteří v pondělí společně tvořili voňavé výrobky, které využijeme k benefičnímu prodeji na podporu našeho střediska Diakonie.

Chtěli jste přijít do tvořivé dílny a nemohli jste? Nevadí! Zapojit se můžete i tak, že výrobky pro nás vytvoříte doma.

Tvůrčí dílny s dobrovolníky a klienty denního stacionáře
26. září 2019 - Tvůrčí dílny s dobrovolníky a klienty denního stacionáře

                                         2   3   4

Více informací o dobrovolnictví naleznete zde.