Umožnění návštěv klientů a pacientů v budově hospice CITADELA

13. ledna 2022

Vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19, se s platností od 17. 1. 2022 pro zamezení dalšího šíření nákazy, v návaznosti na platná mimořádná opatření vydaná MZ CR, upravují protiepidemická opatření pro návštěvy v zařízení zdravotních a sociálních služeb v budově hospice CITADELA, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí.

Umožnění návštěv klientů a pacientů v budově hospice CITADELA
13. ledna 2022 - Umožnění návštěv klientů a pacientů v budově hospice CITADELA

1. V době od 17. 1. 2022 dochází k omezení návštěv u pacientů v lůžkovém zdravotnickém zařízení hospic a všech pobytových sociálních službách v budově hospice CITADELA.

2. Diakonie Valašské Meziříčí umožní návštěvy třetím osobám u pacientů a klientů v zařízení hospic CITADELA za níže uvedených podmínek:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin nebo negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin odebraný zdravotníkem,
 • doložit, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal(a) onemocnění covid-19,
 • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 • upozorňujeme návštěvy, že v zařízení se neprovádějí z provozních důvodů POC testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

3. Organizační zajištění návštěv:

 • návštěva bude umožněna pouze po předchozí rezervaci a potvrzení termínu. Rezervaci budou zajišťovat pracovníci sociálního úseků hospice – kontakt: 733 164 602,
 • návštěvní dny jsou stanoveny následovně:
  • u klientů odlehčovací služby a sociálně zdravotních lůžek – návštěva bude umožněna 1 den v týdnu dle předchozí domluvy. Návštěvní dny: ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA – 13:00 – 17:00 hodin,
  • upacientů v lůžkovém hospici – návštěva bude umožněna 1 den v týdnu či dle rozhodnutí lékaře hospice,
 • návštěvní dny: PONDĚLÍ, PÁTEK a NEDĚLE – 13,00 – 17,00 hodin,
 • návštěva bude umožněna za těchto podmínek:
  • návštěva bude probíhat na pokojích pacientů nebo ve venkovním prostoru zahrady hospice,
  • délka návštěvy nejvýše 1 x denně v celkové délce 60 minut,
  • návštěva bude umožněna maximálně dvěma osobám blízkým u jednoho pacienta za dodržení stanovených hygienických podmínek.

4. Před zahájením návštěvy budou provedeny u třetí osoby tyto úkony:

 • změření tělesné teploty, zjištění možných příznaků nemoci. V případě, že bude naměřena TT vyšší než 37,0 C nebo zjištěny příznaky respiračního onemocnění, nebude návštěva povolena,
 • kontrola dokumentace dle čl.2 (splnění zákonného požadavku) – provede pověřený pracovník,
 • vyplnění dokladu – Čestné prohlášení,
 • dezinfekce rukou,
 • oblečení do ochranného oděvu, který poskytne zařízení,
 • použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – návštěva musí být vybavena nepoužitým (nový) respirátorem,
 • děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška,
 • poučení o chování v době návštěvy, místa konání návštěvy a době, kdy bude návštěva ukončena, jak naložit s použitým prádlem, odpadem apod.

5. Po ukončení návštěvy pověřený pracovník zapíše dobu odchodu třetí osoby do čestného prohlášení a doklad uloží k archivaci.

6. Po ukončení návštěvy zajistí pracovníci úklidu dezinfekci pokoje, ploch a prostor, kde návštěva proběhla.

7. Upozorňujeme, že u klientů s onemocněním COVID-19 jsou návštěvy i nadále zakázány.

Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí ze dne 22. 11. 2021. 

Rozhodnutí ředitelky střediska ze dne 13. 1. 2022