Úprava režimu vycházek uživatelů domovů se zvláštním režimem

22. prosince 2020

Vláda ČR svým usnesením č. 1370 ze dne 21.12.2020 upravila režim vycházek pro uživatele domova se zvláštním režimem po dobu trvání nouzového stavu.

Úprava režimu vycházek uživatelů domovů se zvláštním režimem
22. prosince 2020 - Úprava režimu vycházek uživatelů domovů se zvláštním režimem

Vycházky budou umožněny za těchto podmínek:

  1. Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny
  2. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů
  3. Uživatel sociálních služeb bude používat po dobu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Toto vládní nařízení znamená pro uživatele domova se zvláštním režimem, že při vycházce mimo objekt nebo areál domova v jakékoliv délce trvání, budou vždy uživatelé umístěni po návratu do oddělených prostor a s ohledem na povinnost dvou testování, bude tato doba minimálně v délce jednoho týdne.

Testování uživatelů po návratu do domova bude provedeno zdravotnickými pracovníky zařízení. V současné době není vyjasněno, zda bude testování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, proto je potřeba počítat s tím, že úhrada za testování může být následně uživatelům vyúčtována k úhradě.

Za vedení domova i naší organizace děkujeme všem uživatelům i rodinám za pochopení těchto striktních podmínek vydaných Vládou ČR, které mají vést k minimalizaci přenosu onemocnění virem COVID-19.

 DZR _vycházky _ od 22 12 2020.pdf

Pomozte chránit před nákazou COVID-19