Vánoční finanční sbírka v Tesco Valašské Meziříčí

7. prosince 2018

Chtěli bychom vás informovat o probíhající sbírkové akci v obchodním řetězci Tesco ve Valašském Meziřičí do 26.12.2018, která je určena na rekonstrukci Chráněného bydlení JOHANNES ve Valašském Meziříčí pro lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Chráněné bydlení pro tyto lidi znamená svobodu být lidmi jako my, vzdělávat se a rozvíjet své dovednosti.

Pokud se nedostanete do Tesca a chtěli byste přispět na tento projekt jinou cestou, bližší informace naleznete zde.

Vánoční finanční sbírka v Tescu na rekonstrukci Chráněného bydlení Johannes
7. prosince 2018 - Vánoční finanční sbírka v Tesco Valašské Meziříčí

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Tým Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziřičí

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb