Vánoční setkání v Sociální rehabilitaci KROK ve Valašském Meziříčí

16. ledna 2019

Posláním služby sociální rehabilitace Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením prostřednictvím činností vedoucích k jejich samostatnému životu a začlenění do společnosti. Zaměřujeme se především na oblast upevňování sebedůvěry a odpovědnosti, zaměstnání, a bydlení. Více informací zde.

Vánoční setkání v Sociální rehabilitaci KROK ve Valašském Meziříčí
16. ledna 2019 - Vánoční setkání v Sociální rehabilitaci KROK ve Valašském Meziříčí

Pro klienty Sociální rehabilitace KROK bylo připraveno Vánoční přátelské setkání plné pohody, dobré nálady a sladkých dárečků. Všichni zúčastnění byli příjemně potěšeni a dojati ze společného času, který byl a je pro klienty velmi důležitý obzvlášť v období Vánoc.

Diakonie v číslech

V loňském roce jsme pomohli 0 lidem
Zaměstnáváme 0 lidí s hendikepy
Nabízíme 0 sociálních a zdravotních služeb