Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v letošním roce podporuje terénní služby naší organizace

22. června 2021

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v letošním roce opět podporuje naši organizaci. Částku ve výši 100 000 Kč se rozhodl věnovat na realizaci projektu „Rozvoj pracovníků terénních zdravotních a sociálních služeb pro seniory Diakonie Valašské Meziříčí a dovybavení služeb potřebnými kompenzačními a zdravotními pomůckami“.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v letošním roce podporuje terénní služby naší organizace
22. června 2021 - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v letošním roce podporuje terénní služby naší organizace

Cílem projektu je podpořit vzdělávání terénních pracovníků domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské služby, osobní asistence, a odlehčovací služby a také nákup nezbytných pomůcek pro zajištění péče o seniory.

Vzdělávací část projektu byla zahájena kurzem „Rozvoj týmové spolupráce“ pro týmy osobní asistence a odlehčovací služby. Ten se uskutečnil 12. 6. 2021 v inspirativních prostorách farního sboru ČCE na Velké Lhotě. Další kurz je plánován na 26. 6. 2021 a další vzdělávání pak na září. Pomůcky jsou nakupovány průběžně.

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za štědrou podporu. Farnímu sboru ČCE na Velké Lhotě za zápůjčku prostor.